nedeľa, 23 júna, 2024

Kurzy a školenia

Na škole sa pravidelne realizujú kurzy v spolupráci s firmou DIDACTIC Martin, s. r. o. Výber fotiek z podujatia realizovaného v školskom roku 2010/2011 uvádzame v nasledujúcej časti článku.


 

ZÁKLADY HYDRAULIKY

V dňoch 18. 4. 2011 až 21. 4. 2011 sa uskutočnil  v priestoroch odbornej učebne hydrauliky na SPŠ Martin v spolupráci s firmou DIDACTIC Martin, s.r.o. kurz pre 8 pracovníkov firmy Volkswagen Slovakia Martin z oblasti základov hydrauliky spojeného s praktickými ukážkami 15 vybraných zariadení s využitím hydraulických komponentov firmy FESTO. Súčasne boli pracovníci uvedenej firmy oboznámení s grafickým systémom určeným pre oblasť hydrauliky FLUIDSIM – H pre údržbárov, projektantov a konštruktérov hydraulických zariadení.

Kurz sa uskutočnil za účelom komplexného zvýšenia teoretických vedomostí a praktických zručností vybraných pracovníkov VW SLOVAKIA Martin. Lektorom kurzu bol pracovník SPŠ Martin Ing. Ján Kubizňa.

 


TEÓRIA LOGISTIKY A LOGISTICKÝCH PROCESOV

Kurz bol organizovaný v spolupráci s Technickou univerzitou v KošiciachÚstavom logistiky  priemyslu a dopravy. Vzdelávania sa zúčastnilo 12 učiteľov piatich stredných škôl, ktoré zaviedli ako prvé na Slovensku nový študijný odbor logistika. Vzdelávanie začalo 6. 9. 2010 a trvalo do  marca 2011. Na záver vzdelávania účastníci kurzu spracovali záverečné práce – učebné texty pre stredné školy na určené témy z rôznych oblastí logistiky. Tieto ušebné texty sa budú používať vo výuke logistiky na stredných školách. Predmetom vzdelávania bola teória logistiky, komerčná logistika, logistika výroby, technické prostriedky logistiky, distribučná logistika a logistika vnútropodnikovej a mimopodnikovej dopravy. Odborným garantom je Prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc.

Na fotografiách doc. Ing. Martin Straka, PhD.  s účatníkmi školenia dňa 28. 9. 2010

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube