štvrtok, 18 apríla, 2024

OZ Spoločnosť Eduka

Občianske združenie Spoločnosť EDUKA vzniklo v roku 2003 s cieľom:

 • podporovať a propagovať výchovu a vzdelávanie na SPŠ Martin,
 • podporovať získavanie skúsenosti učiteľov SPŠ v školách a v ďalších inštitúciách a na podujatiach v SR i v zahraničí.

Tieto ciele sú realizované činnosťami:

 • získavanie a tvorba didaktických pomôcok a literatúry,
 • organizovanie vzdelávacích podujatí a seminárov v súlade s predmetom činnosti SPŠ Martin,
 • podporovanie a organizovanie športových aktivít ako súčasti rozvoja osobnosti,
 • podporovanie a organizovanie kultúrno-výchovných a exkurzno-vzdelávacích podujatí žiakov a učiteľov,
 • podporovanie aktivít týkajúcich sa propagácie SPŠ Martin.

Celá činnosť Spoločnosti EDUKA je financovaná z príspevkov jej členov, darov, grantov a dotácií fyzických a právnických osôb.

Najväčšiu položku príjmov ročného rozpočtu tvoria dary formou 2% z dane.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

 • Obchodné meno: Občianske združenie Spoločnosť EDUKA
 • Sídlo: Novomeského 5/24, 036 36 Martin
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Identifikačné číslo (IČO): 37906500

Ako poukázať 2% z dane

Rozpočet /čerpanie

Správna rada

Dozorná rada

Výročná správa

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube