Rozpočet /čerpanie – Eduka

 

kateg.

Rozpočet 2016

A

PRÍJMY OZ

PLÁN

SKUTOČNOSŤ

ROZDIEL

5

zostatok z roka 2015

2562,92

2562,92

0,00

6

príjmy v roku 2016

600,00

1749,23

1149,23

SPOLU

3551,63

4700,86

1149,23

B

VÝDAJE OZ

PLÁN 

SKUTOČNOSŤ

ROZDIEL

1

poplatky banke

10,00

0,00

10,00

2

registrácia OZ

70,00

61,72

8,28

3

exkurzie (doprava, vstupné)

600,00

42,00

558,00

4

V-V podujatia pre žiakov

300,00

0,00

300,00

5

ocenenia žiakov k 17.11.

100,00

0,00

100,00

6

projekty

440,00

117,40

323,60

7

súťaže

50,00

0,00

50,00

8

V-V podujatia + DP pre učiteľov

400,00

59,55

340,45

9

propagácia SPŠ

500,00

228,34

271,66

11

podpora talentov

100,00

0,00

100,00

12

odmena správnej rady

50,00

0,00

50,00

10

rezerva (prevádzkové náklady)

200,00

10,18

189,82

SPOLU

2820,00

519,19

2300,81

Aktualizované dňa 17.1.2017

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube