Mimoriadny oznam ku nástupu do SI dňa 1.9.2021

Milí rodičia a milí žiaci,

Podľa doterajších pokynov z MŠ bude potrebné pri nástupe do ŠI predložiť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom alebo plnoletým žiakom. Tlačivo si môžete stiahnuť na stránke MŠ https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ a je to príloha č.1.

Ďalej doporučujeme rodičom a plnoletým žiakom, aby postupovali podľa uvedeného semaforu “https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf” str.č.12

Tešíme sa na Vás

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube