Mimoriadny oznam

Milí rodičia, milí žiaci,

na základe covidovej situácie a nariadenia MŠ SR bude potrebné aby každý žiak/čka pri nástupe do ŠI v školskom roku 2022/2023 predložil/a „písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

Tlačivo nájdete tu.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube