štvrtok, 18 júla, 2024

iBobor

iBobor na SPŠ Martin

         oficiálna stránka súťaže www.ibobor.sk

iBobor v školskom roku 2013/2014

 

Prihláste sa na SUPER INFORMATICKÚ SÚŤAŽ (všetko prebieha on line, hneď viete svoj výsledok a to všetko zadarmo a počas vyučovania). Súťaž sa uskutoční v termínoch:

  • pondelok 11. 11. 2013 – Seniori – žiaci 4. a 3. ročníka 
  • utorok 12. 11. 2013 – Juniori – žiaci 2. a 1. ročníka

 

Čo je iBobor?

V roku 2004 vznikla v Litve nová informatická súťaž Bebras – Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

Okrem Litvy sa v školskom roku 2008/2009 konala súťaž v Lotyšsku, Estónsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Česku, na Slovensku a na Ukrajine. Zapojilo sa do nej viac než 97 500 žiakov.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

 

Pravidlá súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak našej školy.

 

Súťažné kategórie na SPŠ Martin

  • Juniori : študenti 1. – 2. ročníka
  • Seniori: študenti 3. – 4. ročníka

 

Ako sa zapojiť do súťaže

Koordinátorkou súťaže na SPŠ Martin je RNDr. Miroslava Šturmová.
Prihlásiť sa môžete priamo u koordinátorky, alebo u každého učiteľa informatiky.

 

Priebeh súťaže

Vo vyhlásenom súťažnom dni v čase od 10.00 do 13.00 sa môžu žiaci prihlásiť do súťažného systému iBobor svojim kódom a v priebehu 40 minút vyplniť on-line súťažný test pozostávajúci z 15 otázok (5 otázok jednoduchých, 5 stredne náročných a 5 ťažkých). Každý žiak pracuje samostatne na počítači v škole. Organizáciu prístupu k počítačom v každej škole zabezpečuje koordinátor.

 

Technické detaily súťaže

Každý účastník súťaže potrebuje samostatný počítač s prístupom na Internet. Podporované sú všetky bežné operačné systémy a prehliadače, ktoré majú inštalovaný Flash Player 8 alebo novší. Prehliadač musí mať povolené používanie JavaScriptu (je to zvyčajne povolené).

Odporúčame vyskúšať si aj úlohy z archívu.

 

Vyhodnotenie

Každý účastník sa dozvie počet bodov ihneď po skončení testu. Kompletné vyhodnotenie bude prístupné na internete najneskôr týždeň po uskutočnení súťaže. Najúspešnejší účastníci a najaktívnejší koordinátori budú odmenení diplomami a vecnými cenami.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube