nedeľa, 23 júna, 2024

ZENIT v elektronike

Zenit je súťaž pre stredné priemyselné školy a gymnáziá, organizovaná Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.  Naša škola sa zúčastňuje súťaže Zenit v elektronike a Zenit v programovaní.

Bližšie informácie o súťaži nájdete na stránke siov.sk.


 

Zenit v elektronike

Obsah súťaže

Sútaž pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej.

Školské kolo

V teoretickej časti usporiadateľ pripraví 30 otázok z elektroniky. Otázky musia mať jednoznačnú odpoveď. Na vypracovanie odpovedí sa stanovuje časový limit. Sútažiaci môžu používat katalógovú literatúru a kalkulačky. Správna odpoveď sa hodnotí 1 bodom, za nesprávnu 0 bodov. Spolu môžu za túto čast získať 30 bodov.

V praktickej časti súťažiaci:

1. Navrhnú plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu. Tento návrh realizujú:

a) na PC pomocou programu, ktorý si zvolia, pričom môžu používať aj svoj počítač. Jedinou podmienkou je, aby používaný program bol legálny

b) ručne na milimetrový papier.

2. Osadia plošný spoj súčiastkami podľa elektronickej schémy.

3. Zhotovené zapojenie oživia.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube