nedeľa, 23 júna, 2024

IPM STUDENT AWARD

IPM STUDENT AWARD 

súťaž  o najlepšiu školskú prácu

 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v zmysle Organizačného poriadku súťaže odborných vedomostí a zručností v oblasti využívania grafických systémov vo vyučovacom procese stredných škôl  „IPM STUDENT  AWARD“ zaregistrovaného dňa 26. februára 2007 pod číslom CD-2007-3729/7280-1:093 s platnosťou od 26. februára 2007 vyhlásilo Celoštátnu súťaž odborných vedomostí a zručností vo využívaní grafických  systémov SŠ o najlepšiu školskú prácu „IPM STUDENT AWARD“.

 

Organizační  a odborní garanti súťaže:

spoločnosť  IPM SOLUTONS, s.r.o. a Štátny inštitút odborného vzdelávania.

 

Cieľ:

Motivovať žiakov a vyučujúcich a tým skvalitniť vyučovací proces v CAD grafických systémoch na stredných školách v Slovenskej republike. Poskytnutím 3D technológie a podpory systému Pro/DESKTOP a Pro/ENGINEER podporiť prípravu žiakov k úspešnému vstupu na trh práce.

 

Kritéria hodnotenia:

  • originalita práce a riešenia, technické prevedenie
  • náročnosť a zložitosť práce a možnosti praktického využitia

 

Ceny do súťaže venuje:

  • pre žiakov spoločnosť IPM SOLUTIONS, s.r.o.
  • pre vedúcich učiteľov autorov víťazných prác Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • pre víťaznú školu putovný pohár ministra školstva SR Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube