nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Lýceisti tretíkrát v Dudley College

Vďaka úspešnému projektu Erasmus+ „Turiec do Európy, Európa do Turca“ mohli žiaci technického lýcea opäť spoznávať kultúru, históriu, prírodu, študentský život a rodinné prostredie vo Veľkej Británii. Kým v predchádzajúcom období absolvovali pobyt len žiaci so zameraním na informatiku, v tomto školskom roku si svoje teoretické a praktické vedomosti prišli rozširovať aj strojári. Dudley , veľké mesto vo West Midlands v Anglicku (17 km severozápadne od Birminghamu), sa tak na dva októbrové týždne stalo prechodným bydliskom dvadsiatich študentov našej školy.
Odborný program skupiny informatikov (desať tretiakov) bol zameraný na tvorbu efektívnych algoritmov, rozvoj logického myslenia a programovací jazyk Python. Lektor Amol Kshatriya viedol hodiny nielen profesionálne, ale aj veľmi zaujímavo, s dôrazom na logiku riešeného problému, nie na programovací jazyk. Nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti prezentovali žiaci dvakrát. Najprv po dvojiciach vypracovali program pre násobenie celých čísel zadanou metódou (egyptská, čínska, japonská, …). Cieľom bolo diskutovať o vhodnosti jednotlivých metód pre počítač a efektívnosti zostaveného algoritmu a programu. Záverečnú prácu, algoritmus a program pre prevod čísel medzi rôznymi číselnými sústavami, robili spoločne.
Skupina desiatich strojárov (päť tretiakov a päť štvrtákov) sa najprv naučila obsluhovať a kalibrovať 3D tlačiareň. Pracovali po dvojiciach. Lektorka Revathi Timms vždy najprv spustila zaujímavú prezentáciu doplnenú o videá a žiaci následne odpovedali na jej otázky zamerané na tematiku prezentácie. Okrem toho menili parametre tlače a pozorovali na výtlačkoch vplyv nastavenia. Ďalším blokom bolo skenovanie objektov a postáv. K dispozícii mali stacionárny a mobilný skener. Každý zo žiakov je naskenovaný ako 3D objekt. Okrem toho sa žiaci naučili pracovať so softvérom na úpravu naskenovaných objektov.
Záverečnou úlohou bolo stiahnuť z web stránky hotové modely a vytvoriť z nich kombináciou nový model a ten vytlačiť. Všetci žiaci zvládli záverečnú prácu bez problémov a preukázali vedomosti a zručnosti z ktorých bola lektorka nadšená.
Na slávnostnom ukončení mobility získali všetci účastníci certifikáty o úspešnom absolvovaní kurzu v anglickom jazyku a z každej študijnej skupiny bol vyhlásený a diplomom ocenený jeden najlepší študent (Marek Janoštín – STR, Martin Hvizdák – INF).
Okrem odborného programu účastníci projektu absolvovali aj výlety a exkurzie. Navštívili múzeum Kráľovského letectva v Cosforde (Royal Air Force Museum) , kde si pozreli jeho exponáty a krátky 4D film. V Britskom kráľovskom letectve slúžilo počas druhej svetovej vojny celkom 2402 Čechov a Slovákov. Pätina z nich sa konca vojny nedočkala. RAF oslávilo 1. apríla tohto roku svoju storočnicu.
V jednom z najpozoruhodnejších skanzenov vo Veľkej Británii – Black Country Living Museum, ktorý otvoril svoje brány pre verejnosť pred 40 rokmi, si prezreli pôvodné dobové domy, obchody, priemyselné budovy z mestských štvrtí Dudley, Sandwel, Walsall a mesta Wolverhampton (oblasti známej ako „Black Country“) a exponáty, ktoré sa v tejto oblasti vyrábali, ochutnali tradičné anglické „fish and chips“.
V návštevníckom centre továrne Cadbury na výrobu čokolády spoznali nielen históriu, výrobu a kúzlo Cadbury cukroviniek, ale ich aj ochutnali. Prešli sa aj čarovnou Bournvilee, dedinkou ktorá bola podľa výskumu z roku 2003 označená za jedno z najkrajších miest pre život vo Veľkej Británii. Je vzdialená len pár minút chôdze od centra.
Birmingham, po Londýne druhé najľudnatejšie mesto Spojeného kráľovstva a zároveň kultúrne, spoločenské, obchodné a finančné centrum strednej časti Anglicka, navštívili niekoľkokrát.

Videá z práce skupiny strojárov si môžete pozrieť tu.

 

RNDr. Miroslava Šturmová, Ing. Ľubomír Matejíčka

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube