štvrtok, 23 mája, 2024
Článok-škola

Celoškolský triedny aktív – 15. 11. 2018

Oznamujeme rodičom, že vo štvrtok 15. 11. 2018 sa uskutočnia od 14.45 do 16.00 individuálne konzultácie u jednotlivých učiteľov Vašich žiakov. Navštíviť ich môžete v kabinetoch. Od 16.00 budú pokračovať Triedne aktívy v kmeňových triedach s triednymi učiteľmi.

V priestoroch školy budú prebiehať doplňujúce voľby zástupcov zo strany rodičov do Rady školy. Vo vestibule Vás prosíme o prezentovanie sa a prebratie hlasovacieho lístku, na ktorom je potrebné zakrúžkovať dvoch zo 4 uvedených kandidátov.

V snahe o zabezpečenie dostatočného počtu voličov zo strany rodičov Vás prosíme o účasť.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube