nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Informatická súťaž iBobor

Do 12. ročníka celoslovenskej informatickej súťaže iBobor sa v tomto týždni zapojili aj žiaci našej školy. Súťaž bola založená v roku 2004 v Litve a od vtedy sa rozšírila do mnohých krajín sveta. Jej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. V minulom školskom roku sa konala v 44 krajinách a zapojilo sa do nej viac ako 2,1 miliónov žiakov.
V utorok súťažilo 9 tretiakov v kategórii Seniori. Najlepší výsledok dosiahol Martin Hvizdák z III.A triedy. V kategórii Juniori súťažilo vo štvrtok 45 žiakov prvého a druhého ročníka. Najlepší výsledok dosiahol Juraj Gurka z II.B.
Kompletné vyhodnotenie školy zverejníme po jeho získaní od organizátora súťaže. Zároveň bude každému zúčastnenému žiakovi sprístupnené hodnotenie jeho úloh.

RNDr. Miroslava Šturmová

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube