štvrtok, 18 apríla, 2024
Článok-škola

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Dudley College of Technology

V čase od 3.3 do 9.3.2019 sa Ing. Lenka Balašová a Ing. Milan Čiljak zúčastnili medzinárodnej mobility zabezpečenej s podporou programu Erasmus+ na Britskej Dudley College of Technology.

Cieľom bol rozvoj kompetencií pre vedenie hodín odborného vzdelávania ako aj pozorovanie vyučovacích metód, organizácie vyučovania na stredných odborných školách (College) vo Veľkej Británii.

V priebehu 5 dní sa celkom 9 pedagógov zo 6 škôl na Slovensku:

  • dozvedelo o školskom systéme vo Veľkej Británii,
  • umocnilo svoje jazykové kompetencie,
  • absolvovalo pozorovanie reálnej vyučovacej hodiny pre študentov školy,
  • diskutovalo o spôsoboch podpory vzdelávania žiakov z multikultúrneho prostredia ako aj o formách sociálnej pomoci s dôrazom na sociálnu inklúziu,
  • odskúšalo vyučovanie anglického jazyka s podporou tabletov a mobilných aplikácií,
  • porovnávalo spoločné a rozdielne črty pri tvorbe školských vzdelávacích programov u nás a vo Veľkej Británii,
  • absolvovalo prehliadku priestorov pre odborné technické vzdelávanie.

V čase osobného voľna ostal účastníkom priestor na absolvovanie exkurzie v čokoládovni Cadbury, v rovnomennej okrajovej časti  Birmnghamu, prehliadky miestneho hradu a ZOO, aj krátkeho podvečerného výletu do Birminghamu. V priebehu celého týždňa bol kladený dôraz na samostatnosť a komunikáciu v cudzom jazyku.

Výber z fotodokumentácie si môžete pozrieť tu >>>.

Vďaka spolupráci školy s organizáciou KABA Slovensko so sídlom v Martine sa podobných programov môžu už niekoľko rokov zúčastňovať aj naši tretiaci. Momentálne prajeme veľa pozitívnych skúseností našim logistom v nemeckom Lipsku spolu s ich vyučujúcimi Mgr. Rybárovou a Ing. Chmelíkovou.

Ing. Čiljak a Ing. Balašová

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube