nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Mobilita žiakov 3. ročníka v Dudley College of Technology

V priebehu dvoch októbrových týždňov, od 12. 10. 2019 do 26.10. 2019, sa pre 12 žiakov odboru 3918 M technické lýceum a dve učiteľky Mgr. Zuzanu Schmidt Kollárikovú a Ing. Lenku Huňorovú stalo pôsobiskom anglické mesto Dudley, kde absolvovali mobilitu, v rámci projektu Erasmus+ „Turiec do Európy, Európa do Turca“, ktorý pripravila K.A.B.A. Slovensko.

Svoju dobrodružnú cestu za poznaním a zážitkami začali na letisku Poprad-Tatry, v sobotu 12.10. 2019. To však ešte netušili, že nepríjemné meškanie letu spôsobí, že Slovensko opustia až v skorých nedeľných hodinách. Avšak známe heslo, ktoré znie „zlý začiatok, dobrý koniec“, sa v ich prípade naplnilo do bodky.

V ranných hodinách, po príchode pred Dudley College of Technology, sa žiaci po prvýkrát stretli so svojimi hosťovskými rodinami, v ktorých príbytkoch strávili nasledujúce dna týždne. Prvotné obavy po krátkej chvíli vystriedali pocity radosti z objavovania a spoznávania. Ukázalo sa, že anglická strava nebude vôbec tak nevyhovujúca, ako sa o nej hovorí a na tradičný  “packed lunch“ – zabalený obed sa dá tiež rýchlo zvyknúť. Členovia hosťovských rodín sa ukázali ako milí a priateľskí ľudia, ktorí prejavovali aktívny záujem o žiakov. Spoločný čas venovali najmä konverzácii v anglickom jazyku, kde si žiaci mohli overiť úroveň svojej komunikačnej kompetencie a dozvedieť sa niečo viac o anglickej kultúre, tradíciách a životnom štýle. V hosťovských rodinách mali žiaci príležitosť ochutnať tradičné anglické jedlá, ako napríklad “jacket potato“ a zoznámiť sa s faktom, že Angličania sú skutočnými milovníkmi kráľovskej rodiny, sendvičov a futbalu.

Škola Dudley College, ktorú žiaci spolu so sprevádzajúcimi učiteľkami v priebehu dvoch týždňov navštevovali, ponúkla žiakom bohatý odborný program. Študijný program bol zameraný na 3D tlač a prácu s takzvanými “smart produktami“. V rámci prvého týždňa sa žiaci stretávali so skúsenou lektorkou Jing Lu, ktorá ich uviedla do problematiky 3D tlače. Žiaci si osvojili techniku samostatnej práce, počas ktorej pracovali najmä so softvérom, slúžiacim na vytváranie dizajnu 3D produktov, pod názvom SketchUp. Následne pracovali so samotnou 3D tlačiarňou, na ktorej realizovali tlač nimi navrhnutých produktov.

Druhý týždeň v rámci odborného programu priniesol nie len zmenu lektorky, ale i problematiky, ktorej sa žiaci venovali. Spolu s lektorkou Leanne Mee sa žiaci oboznámili s technikou navrhovania “smart produktov“. Hlavným cieľom bolo navrhnúť svoj vlastný prototyp produktu, ktorý by slúžil na ochranu chodcov či cyklistov pri zníženej viditeľnosti. Žiaci sa naučili prepájať zručnosť v tvorbe dizajnu s ich následnou realizáciou pri 3D tlači, a následným uvedením do funkcie vďaka mikrokontrolérom. Pri navrhovaní svojich prototypov sa žiaci stretli s technikou “kritického priateľa“, oboznámili sa s tým ako ich prácu hodnotí lektorka a ich spolužiaci. Po pripomienkovaní navrhnutých prototypov žiaci pracovali s korekciou navrhovaných dizajnov v programe SketchUp, a prezentovali výsledky svojej práce pred lektorkou, spolužiakmi a sprevádzajúcimi učiteľkami. Na základe dizajnu a funkčnosti navrhovaného prototypu im boli pridelené body, ktoré viedli k vytvoreniu výsledného hodnotenia práce žiakov na produkte.

Počas odborného programu mali žiaci nie len možnosť sa oboznámiť s uvedenou problematikou 3D tlače a dizajnu produktov, ale i zdokonaliť svoju komunikačnú kompetenciu v anglickou jazyku. Pri konverzácii s lektorkou sa stretli s odbornou terminológiou, a zároveň sa utvrdili v tom, že vedia pracovať samostatne i skupinovo, s výnimočnými finálnymi výsledkami.

Okrem odborného programu, ktorý žiakom škola ponúkla, pripravili pracovníci International Support niekoľko plánovaných výletov. Žiaci absolvovali denný výlet do Sealife Centre – Morského sveta v meste Birmingham, vzdialeného niekoľko kilometrov od Dudley. V rozľahlých akváriách si žiaci mohli prezrieť život viacerých morských živočíchov, a taktiež byť v bezprostrednom kontakte so spôsobom kŕmenia a starostlivosti o dané živočíchy. Zároveň sa mohli poprechádzať podmorským tunelom, čo predstavovalo nezabudnuteľný zážitok.

Nasledujúci celodenný výlet smeroval do známeho múzea, situovaného priamo v meste Dudley, ktoré nesie názov Black Country Museum a jeho expozícia obsahuje niekoľko autentických budov a exponátov z obdobia industriálnej revolúcie. Okrem nádychu historického prostredia mali žiaci možnosť ochutnať tradičné anglické jedlo “fish and chips“.

Posledný celodenný výlet bol do svetoznámej čokoládovne Cadbury, ktorá je symbolom kvalitnej a tradične vyrábanej čokolády. V rámci čokoládovne bol pre žiakov pripravený zaujímavý program, kde sa mohli oboznámiť s výrobou čokolády, históriou čokoládovne a navyše ochutnať mnohé sladké dobroty.

Okrem uvedených plánovaných výletov, žiaci spolu so sprevádzajúcimi učiteľkami využili pobyt v Anglicku naplno a realizovali i svoj vlastný výlet do ZOO Dudley a na hrad, niekoľko návštev Birminghamu a zápas v bowlingu, ktorý uskutočnili v miestnom bowlingovom centre.

Mobilita žiakov Strednej priemyselnej školy technickej mala mnoho pozitívnych ohlasov u žiakov i sprevádzajúcich učiteliek, za čo patrí vďaka organizácii K.A.B.A Slovensko, ktorá realizuje program Erasmus + a taktiež ochotnému a nápomocnému personálu Dudley College of Technology, za nimi pripravený odborný program i organizáciu výletov.

Rozšírenú fotogalériu si môžete pozrieť z umiestnenia >>>.

Mgr. Zuzana Schmidt Kolláriková

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube