štvrtok, 18 apríla, 2024
Článok-internát

Nočný beh v školskom internáte

Dňa 6.11.2019 sa uskutočnil v našom školskom internáte 2.ročník športovo-zábavnej súťaže „Nočný beh“ spojenej s posedením pri ohníku. Žiacka rada ŠI pod vedením koordinátorky p.Javorovej pripravila túto zaujímavú a dobrodružnú akciu, ktorá mala opäť dobrý ohlas u žiakov. Samotná príprava bola náročná, kde samotný termín sa musel prispôsobiť, kvôli vhodnosti počasia. Samotnej súťaže sa zúčastnilo 9 dvojíc. Bolo pripravených 6 stanovíšť, na ktorých museli tieto dvojice preukázať jak svoju fyzickú zdatnosť, vedomostné znalosti, ale aj pamäť a zručnosť. Prihlásení žiaci preukázali veľké súťažiace nadšenie, ku ktorému ich okrem iného motivovali aj zaujímavé ceny. Počas súťaže mali k dispozícii všetci žiaci teplý čaj a mohli sa ohriať pri ohníku na dvore ŠI.  Fotografie nájdete tu.

Karol Ružička.     

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube