nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

13. ročník informatickej súťaže iBobor

V týždni 11.-15. novembra 2019 sa 93 žiakov našej školy zapojilo do 13. ročníka celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Jej hlavným cieľom je podporiť u všetkých žiakov záujem o informačné a komunikačné technológie. Súťaž, ktorú  založila v roku 2004   v Litve prof. dr. Valentina Dagienė, sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2018/2019 sa konala v 57 krajinách a zapojilo sa do nej 2 785 588 žiakov. Aktuálne informácie z iných krajín nájdete na  medzinárodnej stránke Bebras.

V kategórii Senior súťažilo v utorok 4 314 súťažiacich, plný počet bodov dosiahli 9, úspešných riešiteľov je 608 (14,1 %).  Najlepší výsledok z našich 61 súťažiacich tretiakov a štvrtákov dosiahol Martin Hvizdák zo IV.A triedy. Úspešných riešiteľov je 8.

Vo štvrtok súťažilo 7 994 Juniorov, žiakov prvého a druhého ročníka. Plný počet bodov dosiahli 90, úspešných riešiteľov je 2 646 (32,4 %). Zapojili sa najmä naši prváci (z celkového počtu 32 ich bolo 29). Najlepší výsledok dosiahol Matúš Michalec  a Roman Tekula  z I.D, úspešných riešiteľov je 19.

Ďakujeme všetkým súťažiacim za reprezentáciu školy!

Kompletné vyhodnotenie každej školy bude prístupné pre školského koordinátora najneskôr týždeň po uskutočnení súťaže. Zároveň bude každému zúčastnenému žiakovi sprístupnené kompletné hodnotenie jeho úloh.

Miroslava Šturmová, školská koordinátorka súťaže

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube