štvrtok, 18 apríla, 2024
Článok-škola

Strávme voľný čas na SPŠ technickej INAK

Občianske združenie Spoločnosť EDUKA realizuje aj aktivity na podporu rozvoja nových a inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času s dôrazom na ich výchovno-vzdelávací charakter. Už minulý rok sa podarilo vybudovať v spoluprácou Žilinského samosprávneho kraja a občianskeho združenia Spoločnosť EDUKA oddychovú zónu pre žiakov SPŠ technickej v Martine. Nakoľko táto aktivita bola veľmi dobre pozitívne hodnotená zo strany žiakov ako aj verejnosti (rodičov), rozhodli sme sa v tejto aktivite pokračovať vybudovaním menších oddychových zón na jednotlivých poschodiach školy.

Občianske združenie Spoločnosť EDUKA sa zapojila do výzvy  Žilinského samosprávneho kraja na dotáciu z programu „Dotácie pre regióny“, podprogram „KULTÚRA“, názov projektu Strávme voľný čas na SPŠ INAK.

Žiaci si sami v spolupráci s učiteľmi predmetov prax a odborná prax (Ing. Peter Bella a Ing. Peter Labuda) vytvorili paletový nábytok, ktorý sa stal súčasťou oddychovej zóny na 2. poschodí školy. Na vytvorenie sedacieho nábytku bol použitý odpadový materiál (palety), čím sa šetrí životné prostredie. Ďalej sa z uvedených finančných prostriedkov dokúpili sedacie vaky do oddychovej  miestnosti, ktorá sa vybudovala minulý rok a využíva sa počas prestávok, pred a po vyučovaní, ako aj počas vyučovania predmetov ako napríklad: občianska náuka, etická výchova, anglický jazyk a literatúra a pod.

Slávnostné otvorenie oddychovej zóny na 2. poschodí školy sa konalo dňa 29.10. 2019,  kde bolo pripravené malé občerstvenie pre žiakov a pedagogických zamestnancov školy.

V uvedenej aktivite by sme chceli pokračovať aj v nasledujúcich obdobiach vybudovaním oddychových zón v ďalších priestoroch školy.

Lenka Balašová

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube