štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-škola

Odborná stáž pedagógov v Dudley College of Technology

V dňoch 7. až 11.10.2019 mali dvaja naši pedagógovia (Ing. Eduard Jadroň a Ing. Milan Čiljak) možnosť pozorovať metodiku vyučovania odborných technických predmetov na strednej škole v urbanistickom predmestí Birminghamu, Dudley, vo Veľkej Británii.

Dudley College of Technology GB

Cieľom odbornej stáže bolo získanie inovatívneho know-how pre vedenie odborných predmetov, spojené s pohľadom na metodiku tvorby vzdelávacích programov v progresívnych krajinách západnej Európy.

Zvolená skupina náčuvov vyučovania sa uskutočnila na hodinách:

  • elektrotechniky a elektroniky žiakov druhého a tretieho vzdelávacieho levelu,
  • programovania PLC automatov u žiakov odboru mechatronika,
  • „IT Networkingu“ – administrácie a prevádzky sieťových zariadení.

V závere týždňa obaja zúčastnení učitelia navštívili spriaznenú zamestnávateľskú spoločnosť v neďalekom okolí školy. Počas krátkej diskusie si vymenili skúsenosti s adaptáciou čerstvých absolventov v prostredí malých IT fieriem, diskutovali o úskaliach spojených s pracovným nasadením začínajúcich pracovníkov v tvorivom kolektíve.

Na záverečnom pracovnom obede mohli spoločne s pedagógom britskej školy zhodnotiť spoločné a odlišné črty pri organizácii odborného vyučovania.

Metodika vedenia odborného vyučovania je takmer identická s našou. Jednotlivé vyučovacie bloky tvoria dlhšie trvajúce a v čase následné celky. Jedna vyučovacia hodina trvá 60 minút a odborný blok tvorí jedna, dve alebo aj viac hodín.

Zaujímavosťou je, že v jednotlivých leveloch postupne nadobúda maximálnu dominanciu len odborná príprava doplnená prípadne o hodiny matematiky a anglického jazyka.

Celkové zaťaženie študentov je mierne nižšie, nakoľko počet absolvovaných predmetov a dostatočná časová dotácia poskytujú množstvo priestoru pre precvičenie a fixáciu vedomostí.

Pevne veríme, že niektoré z metodík, odpozorovaných u našich partnerov na Dudey College of technology, budeme môcť využiť na našich vyučovacích hodinách na škole.

(Ing. Jadroň a Ing. Čiljak)

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube