nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta riaditeľa školy

Žilinský samosprávny kraj,  Komenského č. 48, 011 09 Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta riaditeľa školy:

  • Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5/24, 036 36 Martin

Bližšie informácie dostupné prostredníctvom linku >>>.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube