štvrtok, 18 júla, 2024

Absolventi 1990

Absolventi Strednej priemyselnej školy Martin

 

Školský rok 1989 – 1990


 

Trieda IV.A
Odbor strojárska technológia
Triedny učiteľ Ing. Pavol Beluš

 

1 Andrea Belková
2 Igor Bilka
3 Monika Boškajová
4 Jozef Brisuda
5 Jana Brxová
6 Peter Dienelt
7 Mária Dufalová
8 Dana Frolová
9 Ľubomír Füle
10 Jaroslav Hrdý
11 Maroš Jankovič
12 Ivan Katreník
13 Zdenka Kľučková
14 Ľuboš Komárek
15 Dušan Krajčík
16 Ladislav Lipničan
17 Milan Michalík
18 Milina Šenková
19 Peter Šlacký
20 Alena Štanclová
21 Tomáš Trancigier
22 Ivana Vilková
23 Martina Zboranová

 

 

 

Trieda IV.B
Odbor strojárska technológia
Triedny učiteľ Ing. Drahoslav Kvašovský

 

1 Daniel Babka
2 Richard Banáry
3 Pavol Bednárik
4 Mária Brcková
5 Mária Derigová
6 Dana Drdajová
7 Dagmar Gajdošová
8 Ľubor Goldmann
9 Vladimír Gren
10 Milan Haško
11 Dáša Hatoková
12 Ivan Hlobej
13 Jaroslav Jurčák
14 Viera Kohútova
15 Ľubica Kováčiková
16 Miriam Kučmová
17 Janka Lukáčová
18 Iveta Milanová
19 Iveta Remeňová
20 Peter Róna
21 Vladimír Sauch
22 Jana Štanclová
23 Marián Švejda
24 Dana Thomková
25 Peter Tomaga

 

 

 

Trieda IV.C
Odbor strojárska technológia
Triedny učiteľ Ing. Jozef  Štefanovič

 

1 Milan Abík
2 Mariana Blahová
3 Pavol Cipov
4 Jana Darfášová
5 Dalibor Doležal
6 Katarína Fanová
7 Branislav Fojtík
8 Karol Honner
9 Peter Huba
10 Ľuboš Lauko
11 Rastislav Lukáč
12 Miriam Malíková
13 Roman Mikita
14 Erik Pacalaj
15 Róbert Pražma
16 Vladimír Priesol
17 Alexander Sekaj
18 Tatiana Severová
19 Katarína Sokolová
20 Denisa Stahlová
21 Pavol Stehlík
22 Aleš Šíma
23 Vladimíra Špalková
24 Dušan Thomka
25 Tatiana Vrzalová

 

 

 

Trieda IV.D
Odbor zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
Triedna učiteľka Milada Lovacká

 

1 Denisa Česneková
2 Jaroslava Fedáková
3 Miroslav Fúčela
4 Milan Hargaš
5 Ján Jancko
6 Slávka Jánošíková
7 Roman Jaroš
8 Nataša Jarýová
9 Miroslav Jellúš
10 Dagmar Jesenská
11 Ľubomír Jirků
12 Peter Kochol
13 Peter Krištof
14 Rastislav Kuba
15 Marián Kubek
16 Mária Laššáková
17 Marián Malko
18 Vladimír Mečko
19 Katarína Mendrejová
20 Marián Okuliar
21 Marián Ondrejkovič
22 Rastislav Palutka
23 Ivan Potecký
24 Michal Ruman
25 Rastislav Šefranko
26 Jozef Štrajcher
27 Peter Šugár
28 Milan Trojan
29 Jaroslav Vavro
30 Roman Výbošťok
31 Miroslava Zelinková

 

 

 

Trieda IV.E
Odbor automatizačná technika
Triedni učitelia Ing. Marián Najšel 1.-4. ročník, Ing. Jitka Mohylová 4. ročník 2. polrok

 

1 Miroslav Bobok
2 Eva Bubelková
3 Jana Dudášiková
4 Dušan Dušička
5 Eva Dzuráková
6 Radovan Grolmus
7 Miroslava Harahusová
8 Jaroslav Hašto
9 Ľubomír Horňák
10 Vladimír Kamenský
11 Roman Králik
12 Igor Kurek
13 Miroslav Marček
14 Iveta Mašková
15 Ivan Mjartan
16 Robert Moravčík
17 Vladimír Novanský
18 Darina Račeková
19 Juraj Sluka
20 Jozef Straka
21 Pavol Ševčík
22 Lenka Šimeková
23 Tibor Šípka
24 Miroslav Valíček
25 Radovan Znamenák
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube