nedeľa, 23 júna, 2024

Absolventi 1984

Absolventi Strednej priemyselnej školy Martin

 

Školský rok 1983 – 1984


 

 

Trieda IV.A

Odbor strojárstvo

Triedna učiteľka Valéria Winklerová

 

 

1 Igor Adamko
2 Zdenka Balíková
3 Ladislav Bartoš
4 Eva Bírasová
5 Marián Bizík
6 Vladimír Budinský
7 Richard Cirbus
8 Vladimír Čuchor
9 Richard Demeter
10 Ján Gažovič
11 Erik Herodek
12 Tatiana Hrabovcová
13 Miroslav Chobot
14 Rastislav Jesenský
15 Rudolf Johanides
16 Vladimír Kopnický
17 Xénia Králiková
18 Iveta Laščiaková
19 Miroslav Líška
20 Peter Lysičan
21 Pavol Pivko
22 Peter Poliak
23 Mária Ričková
24 Milan Selko
25 Ján Takáč
26 Milan Vlčko
27 Tatiana Vojvodová

 

 

 

Trieda IV.B

Odbor strojárstvo

Triedny učiteľ Ing. František Potenga

 

1 Ján Beleš
2 Miroslav Beleš
3 Jozef Černek
4 Ivan Ďubák
5 Beáta Falisová
6 Jana Hazdová
7 Slavomír Karl
8 Viera Kmeťová
9 Ivan Korbeľ
10 Pavol Králik
11 Jaroslav Kučera
12 Ivana Maníková
13 Lenka Milanová
14 Jozef Moravčík
15 Helena Mundierová
16 Milan Muňko
17 Elena Olešová
18 Slávka Paulovičová
19 Katarína Repáňová
20 Anna Rozumová
21 Anna Rumanová
22 Jaroslav Siredžuk
23 Viera Sopóciová
24 Viera Ursínyová
25 Alena Vladárová
26 Jozef Vozár
27 Vladimír Záborský
28 Ivan Zachar
29 Elena Zárošiaková
30 Jana Zelienková
31 Boris Žingor

 

 

 

 

Trieda IV.C

Odbor strojárstvo

Triedny učiteľ Ing. Milan Hriň

 

1 Iveta Blažejová
2 Tatiana Bugáňová
3 Pavol Bulava
4 Koloman Cicko
5 Rudolf Cinko
6 Pavol Dolog
7 Zuzana Ďugelová
8 Peter Hodoň
9 Renáta Holešová
10 Anna Hýllová
11 Andrej Chlebničan
12 Soňa Ivašková
13 Juraj Jakubík
14 Ivan Jesenský
15 Peter Kojtál
16 Zdenko Kozák
17 Miroslav Kubošník
18 Mária Kupčuljaková
19 Albín Latko
20 Ondrej Lenďák
21 Ľubomír Matejíčka
22 Peter Mendel
23 Miroslav Pavelica
24 Peter Rapavý
25 Blanka Roubalová
26 Zdenka Štouračová
27 Oľga Šutková
28 Iveta Tupá
29 Peter Varadín
30 Dana Verešová
31 Miroslav Zika
32 Katarína Zvariková

 

 

 

Trieda IV.D

Odbor strojárstvo

Triedny učiteľ Ing. Jozef Štefanovič

 

 1 Ladislav Babčan
2 Jana Barančeková
3 Katarína Bošková
4 Katarína Čujková
5 Tatiana Drengubiaková
6 Jana Garlíková
7 Jaroslav Golis
8 Miroslav Golis
9 Rudolf Hrtánek
10 Ivan Janek
11 Jozef Kmeť
12 Jana Kobzíková
13 Rudolf Kotrla
14 Peter Krajniak
15 Róbert Lacena
16 Martin Laco
17 Boris Magoč
18 Jana Marková
19 Ján Mikušiak
20 Zdeněk Pilář
21 Tatiana Piňáková
22 Anna Poloncová
23 Iveta Rapavá
24 Emília Slezáková
25 Václav Slaninák
26 Leopold Straka
27 Ján Zuberec
28 Oľga Čižmáriková

 

 

 

Trieda IV.E

Odbor prístrojová a automatizačná technika

Triedny učiteľ Ing. Milan Kusý

 

 1 Peter Ballo
2 Pavol Bombjak
3 Radomír Cerjan
4 Ľudovít Gábriš
5 Peter Goruša
6 Ivan Grajciar
7 Pavel Gross
8 Marián Herčút
9 Ľubomír Chomo
10 Igor Chudoba
11 Ján Jedlička
12 Anna Jesenská
13 Ladislav Konc
14 Iveta Králová
15 Kamil Krupec
16 Jana Kovalčíková
17 Dušan Rajtek
18 Zuzana Remková
19 Miriam Schimíková
20 Ján Sivoň
21 Anna Skokňová
22 Elena Sliacka
23 Miloš Šalaga
24 Jana Ševčíková
25 Gabriela Škerdová
26 Janka Žiaková
27 Jana Vágnerová

 

 

 

Trieda IV.F

Odbor zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky

Triedny učiteľ Ing. Martin Kresťan

 

 1 Zdenek Andok
2 Ľuboš Augustín
3 Eva Blahutová
4 Ľubomír Bujna
5 Iveta Dúbravská
6 Marta Hricová
7 Peter Chromčík
8 Vladimír Janura
9 Lenka Jesenská
10 Ľubomír Kerpecký
11 Soňa Koreňová
12 Viliam Lackovič
13 Juraj Marschall
14 Miroslav Mažgút
15 Peter Molnár
16 Renata Osadská
17 Peter Reichel
18 Rastislav Solík
19 Jozef Sýkora
20 Miroslav Šranc
21 Anna Šútovcová
22 Slavomír Tomko
23 Marián Tomlák
24 Jozef Troják
25 Iveta Vangľová
26 Ivan Vodila
27 Boris Výboch
28 Peter Žingor

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube