štvrtok, 18 júla, 2024

Absolventi 1985

Absolventi Strednej priemyselnej školy Martin

 

Školský rok 1984 – 1985


 

Trieda IV.A

Odbor strojárstvo

Triedna učiteľka Johana Chladnúchová

 

1 Branislav Bella
2 Marián Buocik
3 Martin Burica
4 Alena Čelinská
5 Pavel Drexler
6 Vladimír Hanzel
7 Miroslav Havran
8 Jozef Hnilica
9 Peter Hôrka
10 Eva Krystýnková
11 Ľubor Mello
12 Jana Mihaldová
13 Peter Môcik
14 Renáta Mrázová
15 Miroslava Nechalová
16 Milan Novakov
17 Leona Ondrlová
18 Janka Oravcová
19 Jana Papajová
20 Dušan Pavlík
21 Ernest Plica
22 Anna Rešutíková
23 Alena Rumišová
24 Ľubomír Špirko
25 Ján Štancel
26 Peter Štefanovič
27 Alena Šuchtárová
28 Irena Turancová
29 Iveta Valková
30 Juraj Závadský
31 Jozef Zvedela
32 Jaroslav Siredžuk

 

 

Trieda IV.B

Odbor strojárstvo

Triedna učiteľka Zdenka Tomková, Elena Janovcová

 

1 Vladimír Ballo
2 Jaroslav Bakoš
3 Jana Černáková
4 Ľubica Himpánová
5 Jana Hodasová
6 Eva Holbusová
7 Boris Holko
8 František Jančo
9 Peter Kaška
10 Milan Kevický
11 Zuzana Koldová
12 Peter Kráľ
13 Juraj Kubala
14 Jela Kubíková
15 Miroslava Lamošová
16 Milan Ľubomírsky
17 Slávka Máleková
18 Eduard Matula
19 Katarína Mazancová
20 Stanislav Mičky
21 Peter Mikeš
22 Monika Murčeková
23 Pavol Pajerchin
24 Ján Rusko
25 Peter Saktor
26 Ľubica Sittová
27 Anna Suchoňová
28 Jana Šípková
29 Róbert Zachar
30 Mária Zimenová
31 Silvia Žlebeková
32 Tatiana Brezániová

 

Trieda IV.C

Odbor prístrojová a automatizačná technika

Triedna učiteľka Milada Lovacká

 

1 Viera Berešíková
2 Rudolf Blažek
3 Jozef Brezianský
4 Vladimír Cvikel
5 Bohuslava Čierna
6 Pavol Čuboň
7 Milan Eisner
8 Iveta Fábryová
9 Magdaléna Gatialová
10 Oľga Hammerová
11 Juraj Hašta
12 Pavol Husák
13 Božena Kališová
14 Peter Katrič
15 Marcela Kavaleková
16 Rudolf Kvašňovský
17 Miroslav Lepeta
18 Jana Línerová
19 Peter Matejka
20 Ján Mitíľ
21 Jela Palúchová
22 Slavomír Peknuša
23 Vladimír Podskalka
24 Zuzana Poljaková
25 Libuša Rakúsová
26 Miroslav Rendko
27 Eva Ruttkayová
28 Ivana Schenková
29 Ľubomír Šulek
30 Radovan Vojvoda
31 Ondrej Výbošťok
32 Ján Závodník

 

 

Trieda IV.D

Odbor prístrojová a automatizačná technika

Triedny učiteľ Milan Kováčik

 1 Denisa Blahová
2 Miroslav Burica
3 Juraj Čulák
4 Ján Dobiš
5 Peter Dudek
6 Jozef Ďuriš
7 Pavol Hanzely
8 Peter Hromčok
9 Mojmír Huba
10 Iveta Kačicová
11 Janka Kováčiková
12 Stanislav Kufa
13 Beáta Líšková
14 Alena Matejíčková
15 Anežka Mihálová
16 Štefan Nereča
17 Jana Púčková
18 Tibor Šmál
19 Vladimír Šoška
20 Juraj Štetina
21 Viera Tarabová
22 Ľuba Turianová
23 Jela Vaňková
24 Jaroslav Veselka
25 Monika Vyletelová
26 Ivan Vyšínský
27 Jela Zelienková
28 Dana Zrníková

 

Trieda IV.E

Odbor zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky

Triedna učiteľka Ing. Dagmar Najšlová

1 Ivan Ballo
2 Milena Blizniaková
3 Miroslav Čerňanec
4 Peter Feja
5 Ján Gálik
6 Renáta Chudáčiková
7 Soňa Kolenčíková
8 Peter Košút
9 Iveta Kováčová
10 Janka Krónerová
11 Milan Kubík
12 Ľubomír Lihan
13 Jaroslav Linet
14 Miroslav Martoník
15 Jaroslav Martinček
16 Ján Maslák
17 Renáta Mikušáková
18 Martin Očenáš
19 Viktor Remiš
20 Gabriela Repaská
21 Vladimír Ruttkay
22 Margita Surovcová
23 Peter Šimko
24 Milan Šušoliak
25 Peter Troják
26 Jana Tureková
27 Kamil Uko
28 Ivan Václavek
29 Bemadeta Václavíková
30 Mária Zuziaková
31 Dušan Žilla

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube