nedeľa, 23 júna, 2024

Absolventi 1988

Absolventi Strednej priemyselnej školy Martin

 

Školský rok 1987 – 1988


 

Trieda IV.A

Odbor strojárska technológia

Triedny učiteľ Ing. Karol Suchý

 

 

1 Oľga Bellová
2 Andrea Blahová
3 Miroslav Čierny
4 Ľuboš Fundárek
5 Milan Gombala
6 Lýdia Horníková
7 Jana Hricová
8 Gabriela Ivašková
9 Eva Janigová
10 Peter Kováčik
11 Dušan Kozol
12 Renáta Krausová
13 Patrícia Krnáčová
14 Zuzana Krúpová
15 Zlatica Lichnerová
16 Ivan Litvaj
17 Vladimír Majko
18 Anton Malina
19 Iveta Matejčíková
20 Renáta Nemcová
21 Maroš Rohoň
22 Ján Šmál
23 Milan Trebula
24 Henrieta Vajzerová
25 Peter Valko

 

 

 

 

Trieda IV.B

Odbor strojárska konštrukcia

Triedny učiteľ Ing. Jozef Štefanovič

 

1 Naďa Babošová
2 Milan Baričák
3 Tatiana Belláková
4 Lenka Bíziková
5 Alena Blahušiaková
6 Ľubomír Bobek
7 Iveta Buláková
8 Zdenko Černek
9 Michal Fabian
10 Katarína Frličková
11 Mária Hrdá
12 Zlatica Jančová
13 Jana Koklesová
14 Rastislav Kopecký
15 Michal Korman
16 Ján Kukučka
17 Dana Kureková
18 Silvia Lacková
19 Pavol Malík
20 Ján Martinka
21 Jozef Nemček
22 Norbert Raffaj
23 Ján Redecha
24 Peter Sucha
25 Michael Wendra

 

 

 

 

Trieda IV.C

Odbor prevádzkyschopnosť výrobných zariadení

Triedna učiteľka Ing. Mária Culková

 

1 Igor Bruk
2 Emília Čanecká
3 Ján Čepčány
4 Ľubica Dadíková
5 Jana Ďurianová
6 Lenka Franeková
7 Eva Ftáčiková
8 Ivan Garaj
9 František Grochan
10 Miroslav Hakl
11 Renáta Hatalová
12 Alena Hlavňová
13 Ján Húšťava
14 Jozef Jarošík
15 Miroslava Káčerová
16 Viera Knošková
17 Peter Minárik
18 Martin Polonec
19 Milan Rišian
20 Ivana Sedliaková
21 Angelika Stasselová
22 Miroslav Timko
23 Richard Tryzna
24 Zdenka Zimmermannová
25 Slávka Žingorová
26 Daniela Žúborová

 

 

 

 

Trieda IV.D

Odbor zariadenia silnoprúdovej eletrotechniky

Triedna učiteľka Anna Lacová

 

1 Jozef Baľák
2 Marian Brozman
3 Marian Faglic
4 Elena Holmová
5 Radoslav Chvojka
6 Vladimír Chyba
7 Mária Jesenská
8 Mária Jusková
9 Milena Kašková
10 Martin Kubiš
11 Róbert Lamoš
12 Dušan Lihan
13 Ivan Majtáň
14 Ladislav Makovic
15 Dušan Matejíčka
16 Jaroslav Melo
17 Dušan Morgoš
18 Marian Orkuty
19 Anton Petrík
20 Alena Rakšaniová
21 Miroslav Šalaga
22 Ľubomír Tain
23 Martin Tomčík
24 Peter Trnka
25 Zuzana Willigerová
26 Jozef Zajac

 

 

 

 

Trieda IV.E

Odbor automatizačná technika

Triedna učiteľka Ing. Zdenka Toporcerová

 

 

 1 Dušana Bellová
2 Miroslav Blahút
3 Dušan Dlabaja
4 Miroslav Duda
5 Richard Honner
6 Tibor Huťka
7 Eva Jakabová
8 Róbert Jánoška
9 Adriana Kučíková
10 Milan Kuzma
11 Dana Lamošová
12 Peter Lukačovič
13 Dušana Maceková
14 Martin Minko
15 Miloš Mutala
16 Miriam Nováková
17 Xénia Othová
18 Vladimír Polko
19 Zuzana Rašmanová
20 Marián Rohoň
21 Rastislav Sameliak
22 Radomír Sever
23 Rudolf Schimik
24 Silvia Schwarzová
25 Igor Sojka
26 Roman Straka
27 Štefan Suchý
28 Dana Šemodová
29 Mária Špániková
30 Igor Šurin
31 Ivana Veselovská
32 Renáta Vráblová

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube