nedeľa, 23 júna, 2024

Absolventi 1981

Absolventi Strednej priemyselnej školy Martin

 

Školský rok 1980 – 1981


 

Trieda IV.A

Odbor strojárstvo

Triedna učiteľka Johana Chladnúchová

 

1 Alena Adamčíková
2 Ján Ballo
3 Marián Baňas
4 Zuzana Barossová
5 Vladimír Bella
6 Ján Bocko
7 Milan Bohdan
8 Pavol Boháč
9 Ľubomír Haluška
10 Martin Hanák
11 Marián Hanuliak
12 Alexandra Hasičeková
13 Helena Jankovičová
14 Ján Knapek
15 Igor Kováč
16 Anna Majtáňová
17 Milan Marko
18 Ján Michalec
19 Peter Miškovic
20 Martin Mužila
21 Miloš Neboška
22 Dušan Novysedlák
23 Iveta Palenčárová
24 Ján Sandanus
25 Peter Svoboda
26 Ľubomír Šály
27 Ján Škovránek
28 Ivan Štubňa
29 Libor Valent
30 Danica Vaňková
31 Zuzana Všelková
32 Pavol Williger

 

 

 

Trieda IV.B

Odbor strojárstvo

Triedny učiteľ Ing. František Potenga

 

 

1 Helena Andová
2 Igor Bačiak
3 Blažena Balková
4 Peter Baričiak
5 Ján Čapek
6 Jana Čechová
7 Jozef Čerbák
8 Vladimír Ďurčan
9 Ľubomír Fusko
10 Ján Hojo
11 Peter Humaj
12 Tatiana Knošková
13 Michal Kurucár
14 Štefan Lahita
15 Jarmila Litvajová
16 Marta Lukášová
17 Pavol Matejčík
18 Ivan Míček
19 Miroslav Mužila
20 Jozef Pavlák
21 Vladimír Pačaj
22 Slavomil Paulík
23 Andrej Pažítka
24 Jozef Pekár
25 Lýdia Suroviaková
26 Ján Striška
27 Jaroslav Špaňo
28 Jana Štrbová
29 Anton Vígľaš
30 Iveta Weissová
31 Anton Žuffa

 

 

 

Trieda IV.C

Odbor strojárstvo

Triedna učiteľka Eva Karkošiaková

 

1 Tatiana Bálintová
2 Branislava Bernátová
3 Helena Brnová
4 Renáta Gavendová
5 Peter Gordan
6 Peter Horecký
7 Peter Hruška
8 Milota Hulejová
9 Iveta Chlpáňová
10 Igor Ivan
11 Ján Jokl
12 Peter Kianička
13 Ján Kloc
14 Peter Králik
15 Jozef Kret
16 Vlasta Kudrnová
17 Peter Kusý
18 František Mlynarčík
19 Peter Petruš
20 Milan Pop
21 Jana Reťkovská
22 Oto Revalo
23 Pavel Rýdzi
24 Miloslav Slezák
25 Ivana Štouračová
26 Peter Vágner
27 Soňa Vajdová
28 Peter Veterník
29 Viliam Višňovec
30 Anton Zafka
31 Ivan Žilla

 

 

 

 

Trieda IV.D

Odbor strojárstvo

Triedny učiteľ Ing. Milan Hriň

 

 

 1 Jaroslav Bielesch
2 Ivan Bojnický
3 Vladimír Bražina
4 Marián Brenkus
5 Viera Gajová
6 Mária Grollmusová
7 Milan Hanzel
8 Karol Hnilica
9 Peter Holetschke
10 Milan Kmeť
11 Ján Kurčík
12 Ladislav Lehotzký
13 František Lexa
14 Alena Lukáčová
15 Iveta Majcherová
16 Vladimír Malina
17 Juraj Martinka
18 Katarína Nejedlá
19 Stanislav Oravec
20 Milan Paldauf
21 Stanislav Pliešovský
22 Vladimír Pokorný
23 Miroslav Rišian
24 Iveta Lučinská-Salvová
25 Viera Serdelová
26 Pavol Stančiak
27 Dušan Struhárňanský
28 Zuzana Sýkorová
29 Jaroslava Šittová
30 Adriána Škovránková
31 Katarína Štefániková
32 Ľubomír Uhlár
33 Jaroslav Vartiak
34 Erich Wiesner
35 Jozef Žiak

 

 

 

 

Trieda IV.E

Odbor prístrojová a automatizačná technika

Triedny učiteľ Ing. Ján Grančič

 

 

 1 Ondrej Benčko
2 Jana Bobáková
3 Ján  Brna
4 Vlastimil Bujňák
5 Jana Caliková
6 Vladimír Čáp
7 Jaroslav Čižmárik
8 Peter Fujko
9 Kvetoslava Gregorová
10 Jana Haščáková
11 Miroslav Hutko
12 Ivan Chodák
13 Ivan Kollár
14 Pavol Košš
15 Milan Kurnota
16 Ivan Lukáč
17 Vladimír Lukáč
18 Jozef Mališ
19 Miroslav Martinský
20 Dana Püspökyová
21 Milan Rabiňák
22 Katarína Ratveiská
23 Pavol Rendár
24 Slavomír Rusnák
25 Ľubomír Siráň
26 Juraj Smiech
27 Anna Sobčáková
28 Jozef Stopka
29 Jozef Takács
30 Peter Taškár
31 Dominik Uhlár
32 Jana Urbanová
33 Ladislav Vdovičík
34 Ján  Verníček
35 František Zacko
36 Vladimír Zjavka

 

 

 

 

Trieda IV.F

Odbor prístrojová a automatizačná technika

Triedna učiteľka Eva Jakubcová

 

 

 1 Soňa Bágelová
2 Dušan Barborík
3 Zdenko Blaško
4 Marián Csanka
5 Erich Czastek
6 Miroslav Čelinský
7 Milan Čučiak
8 Danuška Dírerová-Krajčová
9 Ján Ďungel
10 Vratislav Fischer
11 Milan Gašparovič
12 František Hrtánek
13 Lenka Jankuľáková
14 Dašena Kochanová
15 Pavol Kováč
16 Ľubomír Kováčik
17 Marián Krčík
18 Július Krivuš
19 Dušan Kucian
20 Janka Kučerová
21 Renáta Kyšková
22 Dušan Macek
23 Gustáv Majdiš
24 Dana Matulová
25 Peter Mazák
26 Milan Remšík
27 Marcel Riljak
28 Miroslav Romančík
29 Milan Sliacky
30 Milan Solárik
31 Štefan Tavač
32 Miroslav Trgina
33 Igor Vaňko
34 Jozef Vrabec


Absolventi priemyselnej školy pre pracujúcich

 

Školský rok 1980 – 1981

 

Trieda V.A

Odbor strojárstvo

Triedny učiteľ Ing. Karol Suchý

1. Jozef Blaho
2. Ivan Brodenec
3. Tibor Čajka
4. Stanislav Darfaš
5. Jozef Enderla
6. Miroslav Hausner
7. Dušan Hrúz
8. Pavol Kiršner
9. Jozef Laškody
10. Pavol Matejovič
11. Igor Novák
12. Ľubomír Párička
13. Jozef Švrlo
14. Jozef Valko
15. Rudolf Vrábel
16. Peter Weiss

 

Trieda V.B

Odbor strojárstvo

Triedny učiteľ Ing. Milan Kusý

1. Stanislav Cáfal
2. Arpád Čapucha
3. Ladislav Dudáš
4. Michal Hanko
5. Milan Hradiský
6. Ján Košarišťan
7. Emil Krška
8. Jozef Kučera
9. Adam Lipták
10. Michal Mihálik
11. Ján Okáľ
12. Milan Oselský
13. Jiří Reininger
14. Elena Tomková
15. Viliam Vaňko
16. Peter Vierik

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube