štvrtok, 18 apríla, 2024

Absolventi 1987

Absolventi Strednej priemyselnej školy Martin

 

Školský rok 1986 – 1987


 

 

Trieda IV.A

Odbor strojárstvo

Triedny učiteľ Ing. Rudolf Honner

 

1 Emília Andrejková
2 Alena Balgová
3 Iveta Bartošová
4 Ján Brna
5 Oliver Brodňan
6 Adriana Cicková
7 Miroslava Krivdová
8 Peter Fulmek
9 Jozef Gregor
10 Vladimír Homola
11 Marian Horváth
12 Ingrid Ihringová
13 Stanislav Kolesár
14 Jozef Kožík
15 Dana Ličková
16 Rudolf Mičuda
17 Ľubomíra Mikánková
18 Igor Móric
19 Drahoslava Nová
20 Renáta Ballová
21 Stanislav Spodniak
22 Ivan Stach
23 Martin Svrček
24 Vladimír Šalaga
25 Miroslav Šíbl
26 Vlasta Šimeková
27 Leonard Škuta
28 Branislav Štenček
29 Irena Vanková
30 Soňa Zelisková
31 Igor Dubec

 

 

 

Trieda IV.B

Odbor strojárstvo

Triedny učiteľ Ing. Ivan Fusek

 

1 Katarína Beháňová
2 Ľudovít Boďa
3 Ján Buocik
4 Jana Čuboňová
5 Martin Gonda
6 Liliana Hanišáková
7 Katarína Hirschner
8 Ladislav Kevický
9 Renáta Kmeťová
10 Marcel Kolář
11 Alica Kostolná
12 Ivana Kráľová
13 Peter Kucian
14 Ivana Kuzicová
15 Lenka Lipková
16 Ľubomír Lipničan
17 Martin Michalec
18 Dagmar Mikulová
19 Jiří Návrat
20 Mária Ondrušová
21 Marika Oravetzová
22 Oľga Petrášová
23 Milan Piško
24 Katarína Podstupková
25 Milan Rišian
26 Michal Sidor
27 Eliška Skalická
28 Mária Šikulajová
29 Peter Šufliarsky
30 Anton Veselský
31 Ľuboš Žiak

 

 

 

Trieda IV.C

Odbor strojárstvo

Triedny učiteľ Ing. Milan Hriň

 

 

1 Stanislav Boháč
2 Miriam Cingelová
3 Dušan Culka
4 Jozef Gerát
5 Janka Gerecová
6 Ingrid Geisingerová
7 Beáta Hanzlová
8 Igor Hortáth
9 Jozef Jurčo
10 Emília Juríčeková
11 Alena Jusková
12 Miroslav Kralík
13 Janka Kováčová
14 Róbert Kubeš
15 Jozef Kubica
16 Jaroslav Kučera
17 Milan Kuzman
18 Miriam Maurerová
19 Jaroslav Páleš
20 Peter Páleš
21 Norbert Pilka
22 Janeta Rafajová
23 Peter Sekerka
24 Tibor Ščúr
25 Dušan Šiška
26 Ivana Tkáčová
27 Richard Tomaga
28 Radovan Toporcer
29 Alexandra Turicová
30 Tatiana Vaňková

 

 

 

 

Trieda IV.D

Odbor prístrojová a automatizačná technika

Triedna učiteľka Anna Lacová

 

 

 1 Peter Bartonek
2 Jozef Blahovič
3 Emília Bražinová
4 Liberta Bukovská
5 Peter Černiansky
6 Anna Danková
7 Gabriela Dolníková
8 Renáta Floreková
9 Zita Graňáková
10 Katarína Holúbeková
11 Zdenka Hujasová
12 Jarmila Kamhalová
13 Ivana Kopčanová
14 Peter Kottek
15 Juraj Kováč
16 Ivana Kráľová
17 Tamara Lehoczká
18 Norbert Marciňa
19 Roman Marciňa
20 Ján Marček
21 Anton Maslík
22 Jozef Mečiar
23 Bernard Mravec
24 Helena Pasztorová
25 Miroslav Setnický
26 Peter Smolka
27 Marian Sovík
28 Karel Větrovský
29 Igor Vyhlídal

 

 

 

Trieda IV.E

Odbor prístrojová a automatizačná technika

Triedny učiteľ Ing. Jaroslav Habdák

 

 1 Marian Birvoň
2 Vladimír Borsík
3 Peter Boško
4 Soňa Cvancingerová
5 Róbert Debnár
6 Jozef Gallo
7 Ján Hogh
8 Vladimír Holko
9 Adriana Hulejová
10 Milan Janeček
11 Ladislav Javorský
12 Inez Kašíková
13 Ľubomír Krištofík
14 Roman Kromka
15 Alena Láclavíková
16 Martin Lieskovský
17 Ľubica Líšková
18 Renáta Mužíková
19 Miroslav Noga
20 Miroslav Pauček
21 Adriana Pojezdáková
22 Peter Polonec
23 Katarína Ruttkayová
24 Gabriela Sládková
25 Martina Šmondrková
26 Roman Tomašovič
27 Katarína Uríková
28 Darina Vaššová
29 Ivana Vicianová
30 Marta Závoďančíková
31 Mária Mešťanová

 

 

Trieda IV.F

Odbor zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky

Triedny učiteľ Ing. Ľubomír Slávik

 

 

 1 Beáta Badová
2 Peter Brenkus
3 Miloslav Búchala
4 Miroslav Čech
5 Stanislav Dudášik
6 Renáta Ďurčaťová
7 Róbert Fabian
8 Zdenka Glovaťáková
9 Milan Holúbek
10 Miroslav Horký
11 Štefan Hudák
12 Ján Janík
13 Eva Kapustová
14 Rastislav Kontšek
15 Monika Košalková
16 Ivan Kováč
17 Milan Kupčík
18 Michal Litva
19 Ľuboslav Meško
20 Ladislav Michal
21 Milan Ságoš
22 Ján Sliacky
23 Ľubomír Stromko
24 Ján Šimek
25 Tibor Šobich
26 Richard Štaffen
27 Dušan Trnovský
28 Jarmila Ťaptíková

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube