nedeľa, 19 mája, 2024

Ako poukázať 2% z dane

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

 • Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate:
  1. 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  2. 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
 • Údaje napíšte do vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma) novinka od roku 2016.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa vášho bydliska.
 • Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 • Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vaše 2 % (3 %) v náš prospech.

Postup pre fyzické osoby – SZČO

 1. Vypočítajte si:
  1. 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  2. 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické (typ A) osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  – IČO: 37906500 (vypisuje sa sprava)
  – Právna forma: občianske združenie
  – Obchodné meno/názov: Občianske združenie Spoločnosť EDUKA 
  – Ulica: Novomeského
  – Číslo: 5
  – PSČ: 036 36
  – Obec: Martin
 3. Ak nám chcete oznámiť , že ste nám poukázali vaše 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas zo zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma) novinka od roku 2016.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Potvrdenie _o_zaplatení_dane

Vyhlásenie_zamestnanci_2021 Editovateľné PDF vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (pre zamestnancov) – s vyplneným prijímateľom

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube