Ako poukázať 2% z dane

Ako poukázať 2%

Dôležité termíny:

do 31. marca 2019

 • Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie.
 • Podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

do 30. apríla 2019

 • Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

 

Popis krokov pre poukázanie 2% z dane

 

Ak si podávate daňové priznanie sami (napr. živnostníci):

 1. Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ A, potom venujte pozornosť VIII. oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“ Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“ Do príslušných koloniek uveďte:
  sumu 2% z vašej dane: xxx €
  IČO: 37906500
  Právna forma: Občianske združenie
  Názov: Občianske združenie Spoločnosť EDUKA
  Sídlo: Novomeského 5/24, 036 36 Martin
 2. Vyplnené daňové priznanie za rok 2018 doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň.

Ak ste zamestnaný:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Daňové_priznanie_FO_typ_A Editovateľné PDF daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti

Daňové_priznanie_FO_typ_B Editovateľné PDF daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B

Potvrdenie _o_zaplatení_dane

Vyhlásenie_zamestnanci_2018 Editovateľné PDF vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (pre zamestnancov) – s vyplneným prijímateľom

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube