nedeľa, 23 júna, 2024

Ročníkový kvíz na SPŠ

Dňa 12. 12. 2017, pri príležitosti Dňa ľudských práv (10.12.), sa na našej škole uskutočnila súťaž, ktorú pripravili žiaci zapojení do projektu EPAS. Súťaž sa skladala z troch súťažných kôl a tie overili základné vedomosti žiakov o EU. Cieľom súťaže bolo zvýšiť záujem mladých ľudí o EU, o európskom dianí a aktívnom zapájaní sa doň.

Priebeh súťaže

Súťaže sa zúčastnili všetky triedy, okrem triedy organizátorov súťaže, aby bola zaručená objektivita. Vedenie školy nám vyšlo v ústrety a pomohlo aj technickým vybavením. Škola bola rozdelená na 4 základné skupiny podľa ročníkov. Jedna vyučovacia hodina bola vyhradená pre jeden ročník. Každý ročník mal toľko skupín, koľko je tried v danom ročníku. Každú triedu zastupovali štyria súťažiaci, ktorí spolupracovali a mohli sa navzájom radiť. Obecenstvo tvorili ich spolužiaci a tí nemohli do súťaže zasahovať, okrem posledného kola, keď zdvihnutím ruky mohli odpovedať a tak získať bod pre svoju triedu. Žiacka školská rada pripravila pre víťazov jednotlivých ročníkov sladké odmeny.

  1. kolo  Kvíz

Prostredníctvom programu „Kahoot!“ organizátori pripravili vedomostný kvíz o histórii a súčasnosti EÚ. Pri tvorbe využili Európsky vzdelávací modul. Každá súťažiaca skupina mala tablet s hlasovacím zariadením. Jednotlivé otázky mali štyri možnosti odpovede. O víťazovi v tomto kole rozhodol nielen počet správnych  odpovedí, ale aj rýchlosť výberu správnej odpovede.

  1. kolo  Uhádni osobnosť

Súťažný tím vybral jedného svojho člena. Ten sa postavil chrbtom k premietaciemu plátnu, aby nevidel, čo sa na ňom vyobrazuje. Jeho úlohou bolo uhádnuť mená osobností, ktorých portréty sa postupne zobrazovali na premietacom plátne. Spoluhráči mu hovorili indície k danému portrétu, aby sa mu podarili uhádnuť meno vyobrazenej osobnosti. Bolo pripravených množstvo portrétov známych osobností z členských štátov EÚ – zo súčasnosti, minulosti, z oblasti vedy, techniky, umenia, športu a pod. Podľa počtu uhádnutých osobností za časový úsek bol súťažiacim pridelený príslušný počet bodov.

  1. Kolo  Uhádni štát

Za pomoci premietaných obrázkov, ktoré charakterizujú daný štát, mali jednotlivé tímy uhádnuť jednotlivé štáty.

Na základe celkového počtu získaných bodov boli vyhlásení víťazi.

Video z priebehu súťaže  https://www.youtube.com/watch?v=G_m4FgZRI0A&feature=youtu.be

Mgr. Perla Ivaničová

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube