nedeľa, 23 júna, 2024

Video o SPŠ – Ambasádorská škola

Informovať o našej škole prostredníctvom  videa sa zhostil Dominik Roštek za výraznej pomoci svojich spolužiakov.  Konečná fáza videa trvala niekoľko mesiacov, pretože vždy bolo čo upravovať, meniť, dopĺňať, až sa od prvého videa značne líšila. A keby už nebolo potrebné dodržať termín na dokončenie, asi by sa prerábalo až dodnes.

>>> Video o SPŠ publikované prostredníctvom youtube.com

Mgr. Perla Ivaničová

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube