štvrtok, 18 apríla, 2024

EU na hodine ETV

Dňa 17.4.2018 sa po dohode s pani Mgr. Rybárovou žiaci Dominik Vrabec a Jakub Šimek zúčastnili hodiny ETV v I. D triede. Cieľom účasti bolo informovať mladších spolužiakov o možnostiach a právach, ktoré poskytuje EU.

Dominik a Jakub si vyskúšali „profesiu učiteľa“ od prípravy na vyučovaciu hodinu až po jej samotnú realizáciu. A či myšlienka – najlepší spôsob učenia sa je učiť iného – vedia posúdiť ako samotní žiaci z I.D ako aj „nádejní učitelia“.

>>>Európska únia – ukážka prezentácie

Mgr. Perla Ivaničová

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube