štvrtok, 18 júla, 2024

Informačné a sieťové technológie – 2561 M

INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE  číslo študijného odboru: 2561 M

Od školského roku 2019/2020 ponúkame nový študijný odbor informačné a sieťové technológie.

Absolvent študijného odboru informačné a sieťové technológie získa kompetencie na prácu so všetkým, čo súvisí so získavaním, spracovaním, uchovávaním, triedením a sprístupňovaním informácií akéhokoľvek druhu prostredníctvom moderných komunikačných technológií.

Okrem všeobecného vzdelania s dostatočnou adaptabilitou je absolvent schopný samostatne alebo v tíme identifikovať, navrhovať a vytvárať riešenia, plánovať a umožňovať používanie informačno-komunikačných technológií v rôznych odvetviach národného hospodárstva a priemyslu.

Široký odborný profil absolventa IST mu umožňuje vykonávať prácu konzultanta, technika, predajcu, správcu alebo administrátora pre  činnosti konštrukčného, montážneho i prevádzkového charakteru, kde sa používajú moderné IKT zariadenia.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube