štvrtok, 18 júla, 2024

Predmetová komisia strojárskych predmetov

Predseda:   Ing. Ľubomír Matejíčka

Členovia:    Ing. Valéria Boháčová

Ing. Lýdia Sečanyová

Ing. Zuzana Kubišová, PhD.

Ing. Peter Labuda

 

Vyučované predmety

V šk. roku 2018/2019 PK STR zabezpečuje vyučovanie nasledujúcich odborných strojárskych predmetov:

Ročník Odbor Predmet
Prvý Technické lýceum Technická grafika
Mechatronika Technické kreslenie
Strojníctvo (teória + cvičenia)
Mechanika (teória + cvičenia)
Logistika Technická grafika
Základy výroby
Elektrotechnika Strojníctvo
Druhý Technické lýceum Technická grafika – progeCAD
Základy techniky
Mechatronika Strojníctvo (teória + cvičenia)
Mechanika (teória + cvičenia)
Informatika a výpočtová technika – progeCAD
Logistika Základy výroby
Technické prostriedky logistiky
Elektrotechnika Strojníctvo – progeCAD
Tretí Technické lýceum – zameranie strojárstvo Strojníctvo (teória + cvičenia)
Programovanie NC strojov – Sinumerik 840D
CAD systémy – Creo 2.0
Kontrola a meranie
Mechatronika Strojníctvo (teória + cvičenia)
Automatizácia inžinierskych prác – Creo 2.0
Logistika Základy výroby
CAD systémy – progeCAD
Štvrtý Technické lýceum – zameranie strojárstvo Strojníctvo (teória)
CAD systémy – Creo 2.0
Kontrola a meranie
Ročníkový projekt
Mechatronika Strojníctvo (teória + cvičenia)
Automatizácia inžinierskych prác – Creo 2.0
Programovanie NC strojov – Sinumerik 840D
Aplikované inžinierstvo

Špecializované učebne

Učebňa č. 50 – trojsúradnicová kontrola

Učebňa č. 52 – CAD/CAM systémy, CNC stroje

Učebňa č. 120 – technické kreslenie

Učebňa KOM3 – laboratórium mechanických skúšok

Učebňa MB – laboratórium kontroly a merania

Mimoškolská činnosť

Okrem toho sa v tomto školskom roku  môžu žiaci prihlásiť do nasledovných súťaží odborných vedomostí a zručností :

  • Stredoškolská odborná činnosť – 41. ročník celoštátnej súťaže,
  • Strojárska olympiáda – 9. ročník celoštátnej súťaže organizovanej Strojníckou fakultou STU v Bratislave,
  • IPM Student Award – 145 ročník celoštátne súťaže odborných vedomostí a zručností vo využívaní grafických systémov SŠ o najlepšiu školskú prácu (systémy Pro/ENGINEER/Creo),
  • Majstrovstvá Slovenska v CNC sústružení a frézovaní – celoštátna súťaž v programovaní a v práci na CNC strojoch
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube