nedeľa, 23 júna, 2024

Prezentácia pre žiakov ZŠ pri príležitosti Dňa Európy

Dňa 9. 5. 2018, na Deň Európy, žiaci Jakub Šimek, Filip Kurnota a Tomáš Slezák navštívili ZŠ, aby ôsmakom a deviatakom prezentovali získané informácie o EU.

Pred touto udalosťou uvedení žiaci najprv navštívili Turčiansku knižnicu v Martine s cieľom osloviť riaditeľa knižnice o možnosti poskytnúť pre verejnosť pripravené informácie o EU. Tu im vyšli v ústrety a navrhli im, aby pripravenú aktivitu prezentovali v ich pobočke Záturčie pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ A. Stodolu. Následne sa skontaktovali s vedením školy a dohodli termín prezentácie.

Viac informácií môžete nájsť prostredníctvom odkazu: http://turcianskakniznica.sk/prednaska-o-eu-v-pobocke-zaturcie-9-5-2018/

Mgr. Perla Ivaničová

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube