nedeľa, 23 júna, 2024

Gymnastika a pohybová kultúra

Projekt „Gymnastika a pohybová kultúra“ bol vypracovaný Mgr. M. Kováčikom na základe výzvy v rámci grantového programu odboru školstva a športu ŽSK s názvom „Vráťme šport do škôl 2012„.

Hlavným cieľom projektu bolo zakúpenie náradia pre vyučovací predmet tesná a športová výchova. Bol zakúpený nový gymnastický koberec a nová 7 dielna švédska debna.Zakúpené telocvičné náradie sa využíva na hodinách telesnej a športovej výchovy a tým prispieva k rozvoju schopností a návykov

formovaniu tela správnym a bezpečným cvičením, udržiavaniu svalového tónusu a pod. Takto čiastočne vylepšené podmienky zvyšujú i záujem žiakov o tieto cvičenia.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube