nedeľa, 23 júna, 2024

Konto Orange – Učme sa inak

Poďme sa učiť jazyky inak, to bolo našou hlavnou myšlienkou pri vypracovaní projektu – „Vysielanie študentského rádia v anglickom jazyku na SPŠ Martin“ podporeného Kontom Orange. Projekt vypracovali Mgr. Elena Novinská a Mgr. Marianna Matejčeková, a ktorý bol správnou radou Konta Orange schválený pod číslo 25-SŠ v celkovej sume 1 414,06 EUR (42 600 Sk). Projekt bol realizovaný v prvej polovici roka 2009.

Nový ročník programu pre stredoškolských študentov prináša príležitosť oživiť vyučovanie cudzích jazykov na stredných školách. Dáva príležitosť študentom na osvojovanie si cudzích jazykov cez umelecké aktivity a študentské médiá.

Program podporí rozvoj jazykových zručností stredoškolákov a osvojenie si cudzieho jazyka – anglického – inovatívnou formou a to prostredníctvom umeleckých aktivít a študentských médií (vysielanie študentského rádia v cudzom jazyku). Dôležitým kritériom programu je iniciatíva samotných študentov a ich aktívna účasť v projekte (študenti 3.A triedy a 3.E triedy v školskom roku 2008/2009).

Dôležitou súčasťou programu sú výstupy projektu (realizácia vysielania študentského rádia v anglickom jazyku 2 krát do mesiaca), ktoré budú študenti – realizátori projektu prezentovať na SPŠ Martin. Okrem toho sa v júni 2009 uskutočnila spoločná prezentácia výstupov podporených projektov, kde sa predstavia jednotlivé školy a študentské tímy.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube