1. robot nesmie ublizit ludskej bytosti alebo necinnostou sposobit, ze ludskej bytosti bude sposobena skoda. 2. robot musi posluchat ludsku bytost okrem pripadov, ked rozkaz je v rozpore s prvym zakonom. 3. robot musi chranit svoju existenciu, okrem pripadov, ze tato ochrana je v rozpore s prvym a druhym zakonom.
 
tri zakony robotiky, Isaac Asimov


Zriaďovateľ
Žilinský samosprávny kraj
www.regionzilina.sk

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Predmetová komisia predmetu prax
> Predmetové komisie > Predmetová komisia predmetu prax

 

Zloženie predmetovej komisie PRAX v školskom roku 2014/2015

 

Predseda: Mgr. Ivan Vanko

 

Členovia: Ing. Peter Bella
                                          

Obsah výučby

 

Výučba predmetu prax prebieha v elektrotechnických a strojárskych dielňach v rozsahu podľa odborného zamerania.
V rámci praktickej elektroniky študenti získavajú vedomosti, zručnosti a návyky pri práci s elektrickým obvodom, návrhom zapojenia, výberom súčiastok, samotnou jeho realizáciou až po overenie funkčnosti zapojenia.
V strojárskej časti výčby utváranie poznania prechádza od ručného opracovania materiálu, cez jeho tvarovanie, spájanie, až po trieskové obrábanie podľa tvaru výrobku a kvality vyhotovenia povrchu.


  

 

Technické vybavenie

 

Učebne pre elektrotechniku sú vybavené základným elektrotechnickým náradím, meracími prístrojmi a výpočtovou technikou s možnosťou pripojenia na sieť školy.
Výučbové dielne pre strojárstvo sú vybavené príslušným strojovým zariadením umožňujúcim tvarovanie materiálov za tepla i studena, spájanie materiálov a trieskové obrábanie klasickým sústružením, frézovaním, odrážaním, vŕtaním a brúsením, ako aj CNC frézovaním.

 

V rámci technickej tvorivosti poskytujeme materiálne a technické zabezpečenie pre súťaže Zenit v elektronike a Zenit v strojárstve organizované školou.

 

   
 

 

 

 

 


 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

16.11.2017
Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

16.11.2017
Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

16.11.2017
V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Elvíra
Zajtra >> Cecília

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: