Predmetová komisia predmetu prax
> Predmetové komisie > Predmetová komisia predmetu prax

 

Zloženie predmetovej komisie PRAX v školskom roku 2014/2015

 

Predseda: Mgr. Ivan Vanko

 

Členovia: Ing. Peter Bella
                                          

Obsah výučby

 

Výučba predmetu prax prebieha v elektrotechnických a strojárskych dielňach v rozsahu podľa odborného zamerania.
V rámci praktickej elektroniky študenti získavajú vedomosti, zručnosti a návyky pri práci s elektrickým obvodom, návrhom zapojenia, výberom súčiastok, samotnou jeho realizáciou až po overenie funkčnosti zapojenia.
V strojárskej časti výčby utváranie poznania prechádza od ručného opracovania materiálu, cez jeho tvarovanie, spájanie, až po trieskové obrábanie podľa tvaru výrobku a kvality vyhotovenia povrchu.


  

 

Technické vybavenie

 

Učebne pre elektrotechniku sú vybavené základným elektrotechnickým náradím, meracími prístrojmi a výpočtovou technikou s možnosťou pripojenia na sieť školy.
Výučbové dielne pre strojárstvo sú vybavené príslušným strojovým zariadením umožňujúcim tvarovanie materiálov za tepla i studena, spájanie materiálov a trieskové obrábanie klasickým sústružením, frézovaním, odrážaním, vŕtaním a brúsením, ako aj CNC frézovaním.

 

V rámci technickej tvorivosti poskytujeme materiálne a technické zabezpečenie pre súťaže Zenit v elektronike a Zenit v strojárstve organizované školou.

 

   
 

 

 

 

 


 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

21.09.2017
Družstvo našich chlapcov zvíťazilo v okresnom kole cezpoľného behu a postúpilo do krajského kola. Celkovým víťazom sa stal Andrej Paulíny z II.A. Blahoželáme.

21.09.2017
Dnes blahoželáme Matúšom, máme ich v našej škole 13. Tak, Matúšovia, všetko najlepšie k meninám.

12.09.2017
Oznamujeme úspešným maturantom, že si môžu prísť prevziať maturitné vysvedčenia ku koordinátorovi Mgr. Koťkovi.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Matúš
Zajtra >> Móric

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: