štvrtok, 23 mája, 2024
Článok-škola

Heloween v škole

Najhaloweenskou triedou SPŠ v tomto školskom roku sa stala 1. A. Týmto získala 2 body do celoročného hodnotenia tried. Jej výzdobu ako aj veľmi zaujímavé masky žiakov môžete vidieť tu. Peknú výzdobu haloweenska hliadka zistila aj v 1. C, 1. D a 2. C a prideľuje im po 1 bode do celoročného hodnotenia tried.
Ing. Iveta Chmelíková

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube