štvrtok, 23 mája, 2024
Článok-školaZvýraznený článok

Programovanie modulov Arduino UNO na hodinách praxe

Žiaci odborného zamerania 2675M elektrotechnika využívajú pri vyučovaní predmetu prax v III. ročníku programovateľné moduly Arduino vo verzii UNO. Tieto v súčasnosti obľúbené programovateľné dosky vybavené  mikropočítačom Atmel s architektúrou AVR dokážu plniť úlohu jednoduchého riadiaceho obvodu alebo meracieho prípravku.
Na vyučovacej hodine pod vedením Ing. Eduarda Jadroňa, ktorej priebeh zaznamenáva obsah fotogalérie, žiaci naprogramovali a otestovali obvod pre meranie elektrického výkonu. Práca žiakov nadchla natoľko, že pôvodne jednofázový merač výkonu rozšírili o ďalšie dve dvojice meracích vstupov, čím funkčnosť zariadenia rozšírili aj na možnosť merania v trojfázovej elektrickej sústave.
Vyučovanie sme mohli našim žiakom takto spestriť vďaka finančnému príspevku občianskeho združenia Eduka, ktoré pôsobí na našej škole. Ide o peknú ukážku efektívneho vynaloženia prostriedkov, ktoré môžeme získať aj vďaka prispeniu 2% z daní v prípade, že sa tak rozhodnete. (Viac informácií o O. z. Eduka ako aj spôsobe prispenia 2% z dane nájdete na školskej stránke tu https://www.spsmt.sk/index.php?zobraz=ehtml&idmenu=89).

Ing. Milan Čiljak

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube