štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-internát

Otvorenie Vianočného menu v školskom internáte

Dňa 28.11. 2017 sme na školskom internáte trochu netradične otvorili tohtoročné „Vianočné menu“ pečením a zdobením vianočných perníkov. Pani vychovávateľky pod vedením p. Harmaniakovej pripravili deň vopred cesto a o 16.00 sa mohlo začať. K spríjemneniu atmosféry sa zaslúžili aj niektorí žiaci melódiami na klavíri a niektorí si zase odbehli odohrať zápas v rámci internátneho stolnotenisového turnaja. O príjemný večer bol už tradične záujem zo strany dievčat, tak aj chlapcov.
Všetkým prajeme príjemné zážitky a veselé a spokojné prežitie predvianočných a vianočných dní. Foto sa nachádza tu.
Karol Ružička.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube