nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Zvýšenie zabezpečenia webu pomocou Let’s encrypt

Prvý týždeň prevádzky nového školského webu priniesol podľa údajov služby analytics.google.com v priemere 300 návštev denne. Medzi najčastejšie navštevované stránky patrili informácie o škole a štúdiu. Najčastejšie presmerovania viedli na stránky suplovania, rozvrhu, žiackej knižky a stravovacieho systému. Priemerná doba načítania stránky sa držala pod 8s. Všetky dôležité štatistické údaje si môžete podrobne pozrieť na našej fb stránke tu.

Z dôvodu poskytovania maximálnej bezpečnosti pri získavaní údajov z webu sme v priebehu soboty 16.12. 2017 aktivovali ssl šifrovanie prehliadaného obsahu. Vďaka tejto úprave je obsah odosielaný na server a zašifrovaný s použitím technológie Let’s encrypt.

Heslá, ktoré odosielate počas prihlasovania, už nie sú prenášané ako ľahko zaznamenateľný text, ale sú zložito pozmenené tak, aby ich nebolo možné dešifrovať a následne použiť pre neoprávnený prístup k webu.

Šifrovanie komunikácie si môžete overiť pohľadom na symbol zámky v oblasti pre zadávanie URL adresy navštíveného webu.

Na nasledujúcom obrázku si môžete všimnúť požiadavky, ktoré sme museli zabezpečiť pre správnu funkciu webu po vynútení SSL šifrovania.

Pevne veríme, že predstavená úprava prinesie vyššiu mieru bezpečnosti pre návštevníkov stránok a umožní nám udržiavať krok s rýchlo sa meniacimi požiadavkami na nové technológie na trhu.

Ing. Milan Čiljak

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube