nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Lyceisti na odbornej praxi v Dudley College vo Veľkej Británii

10. 3. 2018 odletelo desať žiakov tretieho ročníka technického lýcea, zameranie informatika, na dvojtýždňový pobyt do Veľkej Británie. V Dudley College v rámci projektu Erasmus + “Turiec do Európy, Európa do Turca” absolvujú svoju odbornú prax.

Fotky môžete nájsť tu >>>.

Miroslava Šturmová

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube