nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Výsledky Školskej športovej olympiády

V dňoch 25. – 28. 6. 2018 sa na našej škole uskutočnila ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA.

Dňa 25. 6. prebehlo slávnostné otvorenie a v dňoch 26. – 28. 6. sa uskutočnili medzitriedne súťaže vo volejbale, basketbale, florbale, futbale a v stolnom tenise.

Výsledky jednotlivých súťaží:

VOLEJBAL:

1. miesto: 2.C

2. miesto: 2.D

3. miesto: 1.B

FUTBAL:    

1. miesto: 1.B

2. miesto: 2.C

3. miesto: 3.B

FLORBAL:   

1. miesto: 3.C

2. miesto: 2.C

3. miesto: 1.C

BASKETBAL:   

1. miesto: 2.D

2. miesto: 2.C

3. miesto: 3.C

STOLNÝ TENIS:

1. miesto: Ďanovský 1.A

2. miesto: Ľubomírsky 2.C

3. miesto: Jurčík 1.B

Víťazom gratulujeme.     Športu zdar!

Fotografie nájdete tu.

PaedDr. Vladimír Malinovský

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube