štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-škola

Slávnostné otvorenie vonkajšej posilňovne

Vypracovaním projektu Zdravý životný štýl – základ úspechu a prosperity po výzve zriaďovateľa – ŽSK v oblasti podpory Škola ako centrum športu  sa nám podarilo vybudovať exteriérové fitnes cvičisko.

Hlavným cieľom projektu bolo revitalizovať priestor a vybudovať športovisko, kde by mohli mladí ľudia zmysluplne využívať voľný čas a zlepšovať svoju kondíciu. Celkový rozpočet na projekt predstavuje sumu 5610 €, z čoho 5050 poskytol zriaďovateľ – Žilinský samosprávny kraj. Ostatné prostriedky poskytlo Občianske združenie spoločnosť Eduka, pôsobiace pri SPŠ Martin.

Súčasťou fitnes cvičiska je sedem strojov, informačná tabuľa a dve lavičky. Fitnes zariadenia boli vyberané tak, aby mohlo cvičiť súčasne viac ľudí, vlastným tempom, vlastnou váhou, aby mohli precvičovať rôzne svalové partie, a boli prístupné pre všetky vekové kategórie. Na informačnej tabuli sú obrázkové návody na používanie a grafické znázornenie precvičovanej svalovej partie. Lavičky na oddych medzi cvikmi sú zároveň aj súčasťou oddychovej zóny, ku ktorej môže v budúcnosti pribudnúť napríklad uzamykateľný prístrešok na bicykle.

Športovisko bude slúžiť žiakom školy počas vyučovania telesnej a športovej výchovy, mimo vyučovania je prístupné pre žiakov ubytovaných v školskom internáte, zamestnancom školy i širokej verejnosti, pre každého, kto chce tráviť svoj voľný čas aktívne.

Slávnostné otvorenie sa uskutoční v stredu 12. septembra 2018 o 9. 00 ako súčasť športového dňa žiakov našej školy. Ďalšími podujatiami v mesiacoch september a október bude otvorená hodina telesnej a športovej výchovy, ukážka vytrvalostného tréningu žiakov ubytovaných v školskom internáte a súťaže Miss a Mister fitnes.

Osobitosťou nami vytvoreného športoviska je, že ruku k dielu priložili aj samotní žiaci. Realizovali najmä zemné výkopové práce a úpravu samotného okolia. Predpokladáme, že nami vybudované športovisko poslúži pravidelným i príležitostným návštevníkom aktívne tráviť voľný čas, posilňovať svalstvo, zlepšovať kondíciu, smerovať k zdravému životnému štýlu.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube