nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-internát

Halloweenský nočný beh spojený s opekačkou v školskom internáte

Dňa 18.10.2018 sa uskutočnil v našom školskom internáte „Halloweenský nočný beh“ spojený s opekačkou a posedením pri ohníku. Žiacka rada ŠI pod vedením vychovávateľov a hlavne koordinátorky p. Javorovej pripravila ďalšiu zaujímavú akciu pre žiakov, ktorá sa v našom internáte uskutočnila prvýkrát. Samotná príprava bola náročná a to hlavne pre krátkosť času. Samotný termín sa musel posunúť o týždeň skôr kvôli predpovediam počasia. Samotnej súťaže sa zúčastnilo 13 dvojíc. Bolo pripravených 6 stanovíšť, na ktorých museli tieto dvojice preukázať  svoju fyzickú zdatnosť, aj vedomostné znalosti, no a, samozrejme, rozhodoval konečný čas. Prihlásení žiaci preukázali veľké súťažiace nadšenie, ku ktorému ich okrem iného motivovali, kreatívne masky organizátorov i zaujímavé ceny. Počas súťaže, ale hlavne po skončení, bola pripravená pre žiakov opekačka s reprodukovaným hudobným sprievodom a na záver aj posedenie pri ohníku s gitarami. Akcia mala u žiakov veľký úspech a určite bude mať svoje miesto v budúcnosti medzi tradičnými akciami ŠI. Fotografie nájdete tu.

Karol Ružička

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube