štvrtok, 29 februára, 2024
Článok-škola

Školské kolo súťaže SOČ

Dňa 14. 2. 2019 sa uskutočnilo školské kolo 41. ročníka súťaže SOČ. Súťažilo sa celkom v 6. súťažných kategóriách, v troch spojených súťažných komisiách. Odprezentovaných bolo 25 súťažných prác.

Na hodnotených pozíciach sa žiaci umiestnili nasledovne:

1. Problematika voľného času:

    1. miesto: Pšenka Radoslav – Gramofón

    

9. Strojárstvo, hutníctvo, doprava:

    1. miesto: Slávik Andrej – Veterná elektráreň

    2. miesto: Páleš Martin – Hydraulická štiepačka

    3. miesto: Perniš Jozef – Brúska na drevo

 

11. Informatika:

    1. miesto: neudelené

    2. miesto: neudelené

    3. miesto: Košťan Pavol Vladimír, Maják Tomáš – Šachové hodiny riadené mikroprocesorom – softvér

 

12. Elektrotechnika a hardware:

    1. miesto: Mokrý Matej – Vozidlo s Arduinom, alebo Rapsberry PI

    2. miesto: Sobkuliak Miroslav, Labant Róbert – Tablo s ukazovateľom športových údajov

    3. miesto: Kováč Lukáš – Programovateľný 4-nohý robot VellemanAllbot VR408

 

14. Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie:

    1. miesto: Noga Michal, Trulík Filip – Triediaca ruka Mindstorms EV3

    2. miesto: Horák Matej – Pojazdný prenášací robot

    3. miesto: Mikula Jozef – Zbierka príkladov z programovania pre micro:bit

 

15. Ekonomika a riadenie:

     1. miesto: Daruľa Tomáš – Konfrontácia v používaní cudzích a vlastných dopravných prostriedkov

    2. miesto: –

    

Žiaci z prvej a druhej súťažnej pozície nás budú reprezentovať na okresnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční dňa 18. 3. 2019 v priestoroch Strednej priemyselnej školy, Novomeského 5/24, Martin. Víťazom prajeme veľa úspechov v postupových kolách súťaže.

Fotodokumentácia z priebehu súťaže sa dá pozrieť tu.

Ing. Milan Čiljak

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube