štvrtok, 23 mája, 2024
Článok-škola

Na PyCone SK 2019 nielen účastníci ale aj rečníci

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave bola v dňoch 22.-24.3.2019 hostiteľom štvrtého ročníka konferencie PyCon SK 2019 . Podujatie, ktorého hlavným cieľom je šíriť povedomie o programovacom jazyku Python a ďalších otvorených technológiách, organizujú dobrovoľníci z občianskeho združenia SPy o.z.. Konferencie sa zúčastnilo 500 účastníkov, 57 rečníkov, 12 sponzorov, odznelo 60 prednášok.
Prednášku s názvom „Objavovanie VPythonu v Dudley College“ sme prezentovali v sekcii EduSummit. Je to špeciálna sekcia konferencie zameraná na vyučovanie programovania na základných a stredných školách. Pre učiteľov a nadšencov vyučovania informatiky bol pripravený dvojdňový program. EduSummit sa venoval inovatívnym spôsobom a metódam vo vyučovaní informatiky, pričom komunita učiteľov mala možnosť zdieľať svoje skúsenosti a vedomosti o užitočných nástrojoch.
Naša prednáška bola zameraná na výstupy z úspešné projektu Erasmus+ Turiec do Európy, Európa do Turca, ktorý pripravila KABA Slovensko. Vďaka mobilite sme sa v Dudley College zoznámili s programovacím jazykom Python, objavovali možnosti VPythonu a vývojového prostredie GlowScript, nástrojov na jednoduché vytváranie 3D animácií v reálnom čase.

Ďakujeme sponzorom o.z. Eduka, SPy, o.z. a spoločnosti KABA Slovensko za podporu našej účasti na konferencii.

RNDr. Miroslava Šturmová

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube