nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-internát

Rozlúčka s maturantmi spojená s opekačkou a diskotékou v školskom internáte

Dňa 14.5.2019 sa uskutočnila oficiálna a neformálna rozlúčka so žiakmi – maturantmi – v našom školskom internáte spojená s poďakovaním a vyhodnotením celého priebehu ich pobytu. Nasledovala opekačka, ktorej priebeh a miesto museli byť kvôli počasiu zmenené. S opečením špekačiek nám pomohli naše kuchárky a občerstvenie a diskotéka sa uskutočnili v našich katakombách. No aj napriek tejto zmene akcia mala u žiakov úspech, čomu zodpovedal aj veľký záujem z ich strany.  Súčasťou tohto príjemného večera bolo aj slávnostné vyhodnotenie Internátnej futbalovej halovej ligy, kde boli ocenení všetci zúčastnení, ale, samozrejme, podľa konečného umiestnenia. Na príprave a samotnom uskutočnení sa podieľali žiaci i pedagogický zbor ŠI. Fotografie nájdete tu.

Karol Ružička

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube