štvrtok, 18 apríla, 2024
Článok-škola

Jičín, mesto rozprávky, kde rozprávková je aj škola …

V dňoch 19.5. – 24.5.2019 sa dvanásti študenti tretieho ročníka odboru elektrotechnika v sprievode dvoch pedagógov vybrali na výmenný pobyt do spriatelenej školy VOŠ a SPŠ Jičín. Tradícia výmien sa začala presne pred ôsmimi rokmi, kedy prebehol prvý ročník a odvtedy je pravidelná z oboch strán, akurát z našej strany sme trikrát navštívili túto školu v rámci projektu Erazmus+ v dvojtýždňovom turnuse.

V pondelok, stredu a vo štvrtok študenti absolvovali vyučovanie programovania CNC strojov a práce s 3D tlačou, programovanie PLC automatov a najviac ich zaujalo skladanie a programovanie robotov.

V utorok sme navštívili libereckú IQ landiu, kde sme sa dostali do sveta vedy a techniky populárnou formou.  Mohli sme si vyskúšať pokusy z oblasti elektrotechniky, mechaniky, vidieť blesky, simuláciu tornáda, víchrice a taktiež sa porozprávať s robotom. Prehliadku sme zakončili hodinovým programom v planetáriu. Potom sme prešli do centra Liberca a obdivovali sme nádhernú radnicu a mnoho krásnych historických budov v okolí.

V odpoludňajších hodinách sme navštívili hrad Humprecht s odborným výkladom, hrad Kost a autobusovú prehliadku jičínska s jeho zaujímavosťami ako Prachovské skaly, Jinolické rybníky, či dedinky, kde sa natáčal kultový film „Jak dostat tatínka do polepšovny“. Medzi nezabudnuteľné zážitky patrila aj prehliadka  mesta, Valdštejnskej brány, zámku a záhrad a prechádzka v okolí rieky Cidliny.

Posledné odpoludnie sme zakončili vychádzkou na kopec Zebín so zastávkou pri Valdštejneskej lódžii, ktorá v súčasnosti slúži ako kultúrny svätostánok. Večerné opekanie na nádvorí internátu sa nieslo v duchu československej internacionálnej večere s príchuťou hudobného sprievodu slovenských chlapcov.

Veľké poďakovanie patrí kolektívu vedenia školy, ako aj pedagógom, ktorí sa venovali žiakom v škole po odbornej stránke, a vychovávateľkám, ktoré sa o nás starali na školskom internáte.

Zvlášť by som vyjadrila poďakovanie pani Alene Chlumskej, ktorá starostlivosť o našu skupinu poňala tak, ako keby jej prišla na návštevu rodina a zorganizovala nám skutočne zaujímavý program od začiatku až do konca. Poďakovanie taktiež patrí pani riaditeľke Alene Žalskej, vďaka ktorej sme sa vrátili k pôvodnému programu výmeny a napriek pracovným povinnostiam v škole si  našla čas, aby sa s nami osobne stretla.

Ing. Najšlová a Mgr. Kadlecová

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube