nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Dôležité pre prvákov – 2019/2020

Vážení rodičia, školský rok 2019/2020 bude prvým rokom štúdia Vášho syna/dcéry na Strednej priemyselnej škole technickej v Martine. Pre jeho úspešný začiatok a priebeh poskytujeme nasledujúce informácie.

Školský rok sa začína 2. septembra 2019, t. j. v pondelok o 8.00 h. Žiaci 1. ročníka budú slávnostne privítaní vedením školy v kinosále, kde im budú predstavení triedni učitelia.

Prvý deň si žiaci do školy prinesú vysvedčenie z posledného ročníka ZŠ, prezuvky (za prezuvky sa nepovažuje športová obuv) a dve fotografie rozmerov 3,5 x 3 cm na preukaz žiaka SPŠ technickej v Martine. Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu sa začína od utorka       3. septembra 2019.

Žiaci, ktorí sa budú stravovať v školskej jedálni, čo vám odporúčame, si budú môcť vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne ID karty na stravovanie v pracovných dňoch od 24. do 31. augusta 2019 v čase od 9,00 hod do 14,00 hod. (cena obeda v školskom roku 2019/20 je 1,53 €). Súčasne je potrebné vyplniť prihlášku na stravovanie a zakúpiť elektronickú kartu v hodnote 3 €. Bližšie informácie, týkajúce sa stravovania, sú uvedené na našej internetovej stránke v sekcii školská jedáleň.

Pre jednotlivé vyučovacie predmety a priestory sú predpísané nasledujúce pracovné odevy:

Laboratóriá: biely plášť pre odbor elektrotechnika a mechatronika.

Školské dielne: dvojdielny pracovný odev, čiapka, celá pracovná obuv len pre odbor elektrotechnika podľa pokynov vyučujúcich.

Cudzie jazyky: na vyučovanie anglického jazyka – učebnice sa budú zabezpečovať centrálne po nástupe do školy.

Vážení rodičia, z dôvodu pomerne veľkého časového predstihu poskytovania týchto informácií pred začiatkom školského roka nemôžeme vylúčiť prípadné zmeny. O nich, vrátane zadelenia žiakov do tried, budeme informovať zverejnením na hlavnom vchode do budovy školy od 26.8.2019, resp. na webovej stránke školy www.spsmt.sk. Súčasne Vás pozývame na úvodné rodičovské združenie, ktoré sa bude konať vo štvrtok 12. septembra o 16.00 v kinosále SPŠ technickej. Prajeme Vám, no najmä Vášmu synovi/dcére, aby štúdium na našej škole bolo úspešné a aby sa splnili všetky Vaše očakávania.

Všetky informácie o sociálnom štipendiu vrátane žiadosti o jeho poskytnutie sa nachádzajú na webovej stránke školy www.spsmt.sk/štipendiá

Ing. Dagmar Najšlová, riaditeľka školy

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube