štvrtok, 18 apríla, 2024
Článok-internát

Imatrikulácie v našom školskom internáte.

Dňa 20.11.2019 sa uskutočnili v našom školskom internáte imatrikulácie. Samotnú prípravu, organizáciu a s ňou spojenými úlohami si zobrali na starosť žiaci vyšších ročníkov pod vedením vychovávateľky pani Kyselovej. Samotný priebeh začala skupina organizátorov hromadným tancom, kde sa pridali aj niektoré žiačky SHDK. Potom nasledovalo plnenie jednotlivých zábavných úloh žiakmi 1.ročníkov, kde ostatní prítomní jednotlivcov povzbudzovali a po splnení úlohy odmenili potleskom. Na záver všetci žiaci 1.ročníkov dostali Dekrét žiaka ŠI s jednotlivými právami a povinnosťami. Príjemná atmosféra počas celého večera bola dôkazom spokojnosti všetkých zúčastnených. Fotografie nájdete tu.

Karol Ružička.     

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube