nedeľa, 19 mája, 2024
Článok-škola

Priemyslováci si vybudovali cvičisko sami

Po výzve Nadačného fondu Kia Nadácie Pontis sme sa rozhodli revitalizovať športový areál Strednej priemyselnej školy technickej v Martine, ktorý je nevyhnutnou súčasťou školského zariadenia. Mladí ľudia potrebujú pre zmysluplné využitie voľného času priestor, kde by mohli zlepšovať svoju kondíciu. Škola nedisponovala takýmito zariadeniami, ktoré by študenti školy, školského internátu i širšia verejnosť mohli využívať počas vyučovania a zároveň v popoludňajších hodinách. V areáli školy sme vybudovali fitnes cvičisko. Areál je otvoreným širokým priestorom i pokojným miestom na trávenie voľného času, či vytvorenie oddychovej zóny. Areál má potenciál stať sa centrom športu a miestom aktívneho trávenia voľného času pre rôzne cieľové skupiny. V dopoludňajších hodinách ho využívajú žiaci Strednej priemyselnej školy technickej na hodinách telesnej a športovej výchovy, popoludní žiaci zo záujmového vzdelávania, podvečer ubytovaní žiaci v školskom internáte, športujúca verejnosť, rodičia detí, ktoré navštevujú každé popoludnie gymnastický krúžok v našej škole.

Sprievodnými akciami projektu Cvičením k upevňovaniu zdravia boli dve podujatia – jedno pracovné, jedno športové. V dôsledku prísnych epidemiologických opatrení počas trvania pandémie ochorenia COVID 19 sme upravovali časový harmonogram projektovania, stavebných prác a montáž s inštaláciou posilňovacej multifunkčnej klietky. Projektovanie sa realizovalo online formou, stavebné práce (zemné, výkopové a úprava okolia) boli realizované v jeden deň na dobrovoľníckej akcii v dobe školských prázdnin. Brigády sa zúčastnili žiaci, ich rodičia, bývalí absolventi i zamestnanci školy. V sobotu 22. augusta začali výkopové práce a popoludní už areál školy krášlilo nové športovisko. Ďalším podujatím boli otvorené hodiny telesnej a športovej výchovy, na ktorých žiaci tretieho a štvrtého ročníka pod vedením svojich učiteľov posilňovali a vykonávali prípravné cvičenia zamerané na rozvoj silových, kondičných a koordinačných schopností, dôležitých pre športové hry, atletické disciplíny a gymnastické cvičenia. Najaktívnejšími boli Marek Ursíny, III.A, Matej Vydra, IV.A a Timotej Lazár, III.D. Osobitnú akciu plánujme aj pre žiakov ubytovaných v školskom internáte (bývajú u nás žiaci z desiatich stredných škôl v Turci).

Osobitné poďakovanie patrí pani Martine Vráblovej (zamestnanec spoločnosti Kia). Jej syn Kristián, náš žiak, inicioval vedenie školy po projektovej výzve Nadačného fondu Kia Nadácie Pontis, ktorá projekt finančne podporila, a spolu so svojimi spolužiakmi a ich rodinnými príslušníkmi odpracovali viac ako 50 dobrovoľníckych hodín. Predpokladáme, že upravené prostredie prispeje k vytvoreniu pozitívneho vzťahu človeka k otvorenému verejnému priestranstvu a zdravému životnému štýlu. Z dlhodobého hľadiska pohybové aktivity a využívanie športového areálu zvýšia kvalitu komunitného života stredoškolskej mládeže i širšej verejnosti. Cvičisko je verejne dostupné pre všetkých. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nadačného fondu Kia Nadácie Pontis a občianskeho združenia Spoločnosť Eduka.

Fotografie nájdete tu.

Mgr. Dušan Koťka, autor projektu

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube