štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-škola

Aplikovanie darovaných zariadení od spoločnosti LAMBDA CONTROL vo vyučovacom procese

Vyučovanie odborných predmetov sa nám darí neustále skvalitňovať aj vďaka darom spoločností pôsobiacich v okolí školy. Jedným takýmto darcom je spoločnosť LAMBDA CONTROL s. r. o., ktorá začiatkom školského roka 2020/21 pomohla dovybaviť učebňu č. 105 refurbished PC core i5 vrátane 24 palcového LED LCD monitora od spoločnosti HP.

PC spolu s interaktívnou tabuľou využívajú žiaci kmeňovej triedy i žiaci pri výučbe cudzích jazykov.

Darovanú skupinu zariadení ďalej doplňovali nasledujúce zariadenia využívané v oblasti priemyselného riadenia:

  • Riadiaci systém SIMATIC C7-636
  • Frekvenčný menič Siemens Sinamics G120C PN
  • Súbor istiacich, spínacích a demonštračných prvkov pre prácu žiakov.

Uvádzané zariadenia bude škola využívať na predmetoch zameraných na priemyselnú informatiku a na hodinách praxe.

Ešte raz by sme sa takouto formou chceli poďakovať spoločnosti LAMBDA CONTROL s. r. o. zastúpenej pánom Ing. Petrom Chrapčiakom za cennú technologickú výpomoc do oblasti vzdelávania na Strednej priemyselnej škole technickej v Martine.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube