štvrtok, 18 apríla, 2024
Článok-škola

Riaditeľské voľno

 

Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

z organizačných dôvodov žiakom Strednej priemyselnej školy technickej v Martine

riaditeľské voľno 

v dňoch 3. a 10.  mája  2021. 

V týchto dňoch sa uskutočnia prijímacie skúšky prezenčným spôsobom. Na priebeh prijímacích skúšok bude dohliadať väčší počet učiteľov, preto nebude možné zabezpečiť chod vyučovania podľa rozvrhu.

V Martine 29. apríla 2021, Ing. Dagmar Najšlová, riaditeľka školy

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube